UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Zakoni
There are no translations available

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU (Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/17)
ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU
AUTENTIČNO TUMAČENJE ČLANA 163. STAV (15) ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU
Okvirni zakon o visokom obrazovanju
Standardi i normativi visokog obrazovanja
Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti


 

 

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC