UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Pravilnici UNSA

Statut Univerziteta u Sarajevu

Odluka Senata izmjene i dopune Statuta

Sagalsnost MONKS na izmjene i dopune Statuta

Odluka Senata izmjena Statuta 87a

Saglasnost MONKS izmjena Statuta 87a

Pravilnik o postupku  ekvivalencije UNSA

Pravilnik o ekvivalenciji ranije stečenih akademskih titula odnosno naučnih i stručnih zvanja na Univerzitetu u Sarajevu (Obrasci)

Pravila studiranja za I ciklus studija

Pravila studiranja za II ciklus studija

Pravila studiranja za III ciklus studija

Pravilnik o koristenju akademskih titula i spisak

Pravilnik o akademskim titulama za grupaciju medicinskih nauka

Spisak akademskih titula, naučnih i stručnih zvanja

Pravilnik o radu grupacija

Odluka o utvrđivanju matičnih oblasti i matičnih predmeta visokoškolskih ustanova

Prečišćeni tekst liste matičnih naučnih oblasti i matičnih predmeta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Pravilnik o javnim ispravama

Pravilnik o upravljanju kvalitetom na Univerzitetu u Sarajevu

PRAVILNIK O IZBORU PROREKTORA UNIVERZITETA U SARAJEVU

POSLOVNIK- ŠTAMPANJE DIPLOME I DODATKA DIPLOMI NA UNSA

Poslovnik o načinu dodjele počasnog zvanja professor emeritus

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti

Poslovnik o radu izdavačkog savjeta

Poslovnik o radu Senata Univerziteta u Sarajevu

Pravilnik o radu Univerziteta u Sarajevu - 26. 4. 2017. godine

POSLOVNIK O RADU KOLEGIJA REKTORA UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Etički kodeks

Pravilnik o priznanjima Univerziteta u Sarajevu

Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava studentima-fond„Acc. Edhem  Čamo"

Pravilnik o upravljanju ljudskim resursima Univerziteta u Sarajevu

PRAVILA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA STUDIRANJA ZA II CIKLUS STUDIJA

Pravilnik o ostvarivanju i raspolaganju vanbudžetskim prihodima na UNSA

Pravilnik o međunarodnim projektima na UNSA (sa prilozima)

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma za nabavku roba, usluga i radova za Univerzitet u Sarajevu

   

Propisi i Pravilnici usvojeni od strane Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu u mandatnom periodu decembar 2013. - decembar 2017. godina

Poslovnik o radu Upravnog odbora

Odluka o dopuni Poslovnika o radu UO UNSA

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na univerzitetu u Sarajevu

Jedinstveni pravilnik o plaćama i naknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu

Izmjena clana 37 Pravilnika o placama i naknadama na UNSA

Pravilnik o izmjenama i dopunama Jedinstvenog pravilnika o plaćama i nadoknadama osoblja Univerziteta u Sarajevu (stupio na snagu 14. 9. 2017. godine)

Pravilnik o službenim putovanjima na Univerzitetu u Sarajevu

Odluka izmjena Pravilnika o sl. putovanjima na UNSA

Pravilnik o internoj reviziji Univerziteta u Sarajevu

Pravilnik o blagajničkom poslovanju UNSA

Pravilnik o kancelarijskom poslovanju UNSA

Pravilnik o materijalnom poslovanju UNSA

Pravilnik o popisu imovine UNSA

Pravilnik o računovodstvu UNSA

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC