UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Studijski programi


Obrazovanje je otvoren i dinamičan sistem koji se stalno mijenja i nadograđuje u skladu s ekonomskim, tehnološkim i znanstvenim razvojem društva, te kulturološkim i drugim promjenama koje se događaju kako na lokalnom i regionalnom, tako i na globalnom planu. Proces učenja tokom cijeloga života nameće građanima svih starosnih dobi potrebu sticanja novih i unapređenja već stečenih znanja, vještina i kompetencija. [1]

U dvadeset prvom vijeku nova očekivanja i novi zahtjevi prema evropskim univerzitetima rapidno rastu u vremenu kada društveni i ekonomski razvoj pokreće osnovani koncept pod nazivom „Evropa znanja“. Od evropskih univerziteta se očekuje da postanu jaki, autonomni, inkluzivni i da pružaju obrazovanje koje se temelji na istraživanju te na ovaj način omoguće učenje koje će predstavljati odgovor predstojećim izazovima. [2]

U tom smislu Univerzitet u Sarajevu je nastavio sa aktivnostima na izradi novih nastavnih planova i programa i izmjene postojećih imajući na umu jačanje visokog školstva kvalitetnim obrazovnim sadržajima. Reformirajući programe, Univerzitet je težio punom poštovanju  smjernica iz Bolonjske deklaracije, a naglašenih u tekstu Praškog kominikea u kojem se navodi da je izgradnja Evropskog prostora visokog obrazovanja uslov jačanja atraktivnosti i konkurentnosti institucija visokoškolskog obrazovanja u Evropi.

REGISTAR STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITETA U SARAJEVU


[1]Odluka o usvajanju strateške platforme obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u Bosni i Hercegovini za period 2014. – 2020, (Službeni glasnik BiH, br. 96/14).

[2] European Universities' Charter on Lifelong Learning.

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC