UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Mobilnost

U izdanju emisije Kontekst na Aljazeera Balkans bilo je riječi o zainteresovanosti studenata za studiranje u inostranstvu, koliko je zastupljena i organizovana studentska razmjena, kao i koji su rezultati međustudijske i međunarodne razmjene studenata.


MOBILNOST
Akademska razmjena podrazumijeva realizaciju dijela studijskog obrazovanja i stručnog usavršavanja na nematičnom univerzitetu. Pojam se najviše odnosi na kratke programe razmjene (npr. na period od jednog semestra ili jedne akademske godine koji se onda priznaje na matičnoj instituciji) ili na cijele studijske programe koji završavaju dodjelom diplome (degree programme).
 
Akademska razmjena donosi pozitivne pomake na individualnom, institucionalnom i širem društvenom nivou:

1. na individualnom nivou – akademska razmjena pruža pojedincima nastavno i vannastavno iskustvo u novom akademskom, kulturnom i društvenom okruženju;
2. na institucionalnom nivou – studenti, nastavnici i saradnici koji učestvuju u razmjeni su nosioci novih ideja i novih kontakata, čime utiču na jačanje međunarodne saradnje među institucijama visokog obrazovanja, te na oblikovanje i razvoj mreža u visokom obrazovanju;
3. na širem društvenom nivou – akademska razmjena može uticati na društvene promjene jer oblikuje kulturu međusobnog razumijevanja i tolerancije, te podstiče dijalog i saradnju između različitih društvenih skupina.
 

Univerzitet u Sarajevu učestvovao je u projektu Erasmus Mundus 2. To je finansijski  instrument Evropske komisije čiji je cilj podsticanje saradnje između visokoobrazovnih ustanova iz zemalja članica Evropske unije sa zemljama koje nisu članice Evropske unije. Program je namijenjen visokoobrazovnim ustanovama koje sudjeluju u prijavi projekata. Nakon što je program odobren, studenti, nastavnici i saradnici mogli su se prijavljivati na razmjenu. Prijave projekata slale su se izravno Evropskoj komisiji, dok su se prijave razmjene vršile na web stranicama određenog konzorcija.

Nasljednik Erasmus Mundus programa je novi program - Erasmus+. Nakon zvanično iskazanog interesa za djelomično učešće u Erasmus+ programu, Bosna i Hercegovina kao zemlja partner može učestvovati u određenim aktivnostima kojima se upravlja na centralizovan način od strane Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA). Pored Erasmus+ međunarodne kreditne mobilnosti, Univerzitet u Sarajevu ravnopravno učestvuje i u ostalim ključnim aktivnostima Erasmus+ programa, kao i u mnogim drugim programima finansiranih iz evropskih, ali i drugih međunarodnih fondova.
 
Ako želite učestvovati u akademskoj razmjeni, morate imati u vidu da je neophodno detaljno i redovno pregledanje svih web stranica na kojima možete pronaći podatke o stipendijama i o rokovima prijave za stipendije. Sve informacije o dostupnim konkursima za mobilnosti možete naći na www.erasmus-unsa.ba/konkursi. Većina prijava se vrši on-line, uz naknadno dostavljanje originalne dokumentacije. U zavisnosti od institucije i njenog programa razlikuju se procedura  i način prijave za stipendije.

U rubrici „programi mobilnosti" saznajte više o aktuelnim programima, stipendijama, procesu prijave i potrebnim dokumentima. Pogledajte kakva su iskustva naših studenata, nastavnika i saradnika  Univerziteta u Sarajevu koji su učestvovali u procesu akademske razmjene, u rubrici „bivši studenti“.

“Više informacija o mobilnosti dali smo u našem vodiču „Zbirka uputa za mobilnost“


Bivši ERASMUS MUNDUS projekti:


 https://www.ibu.edu.ba/assets/image-cache/assets/userfiles/images2014/December/sigmaAgile.98e441de.jpgJoinEU-SEE / www.joineusee.euBASILEUS
/www.basileus.ugent.be/index.aspERAWEB / www.erasmus-westernbalkans.euEUROWEB /
www.mrtc.mdh.se/euroweb


 

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC