UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Cjenovnici

Odluka o dopunama Odluke o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 15/15 od 23.aprila 2015. godine)


Na osnovu čl. 22. i 24. stav 2. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj:  24/03 - Prečišćeni tekst),  čl.  138. i  139. Zakona o visokom obrazovanju  ("Službene novine Kantona Sarajevo",  broj: 43/08 ), na prijedlog Senata Univerziteta u Sarajevu Vlada Kantona Sarajevo, na 20. sjednici  održanoj  11. 06. 2009. godine,  donijela je

ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA VISINU PARTICIPACIJE CIJENA USLUGA, UPISNINA I DRUGIH TROŠKOVA STUDIJA UNIVERZITETA U SARAJEVU, TE FAKULTETA I AKADEMIJA U NJEGOVOM SASTAVU

 ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE CIJENA USLUGA
KOJE VRŠI UNIVERZITET U SARAJEVU


Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama ("Sl.list BiH" broj: 6/92, 8/93 I 13/94) i člana 162. Pravila Univerziteta u Sarajevu, Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu, na 18.sjednici održanoj 20.10.2003 .godine, donio je

ODLUKU
o utvđivanju visine cijena usluga koje vrši Univerzitet u Sarajevu

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine cijene usluga koje vrši Univerzitet u Sarajevu - Rektorat, broj: 02-I-606/08 od 21. 02. 2008. godine

 Cijena usluga

 Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju cijene usluga broj: 02-I-606/08 od 21. 02. 2008. godine 
      Tačka 35.

 Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju cijene usluga broj: 02-I-606/08 od 21. 02. 2008. godine 
      Tačka 36.

 Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene usluga broj: 02-I-606/08 od 21. 02. 2008. godine
     Tačka 36.


 
Odluka o dopuni Odluka o utvrđivanju cijene usluga broj: 02-I-606/08 od 21. 02. 2008. godine 
      Tačka 37.

 Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju cijene usluga broj: 02-I-606/08 od 21. 02. 2008. godine 
      Tačka 38.

 Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene usluga broj: 02-I-606/08 od 21. 02. 2008. godine 
     Tačka 38.


 
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju cijene usluga broj: 02-I-606/08 od 21. 02. 2008. godine
      Tačka 39.


  Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju cijene usluga broj: 02-I-606/08 od 21. 02. 2008. godine
      Tačka 4., 12., 40.
   

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC