UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Linkovi
There are no translations available


Ministarstvo civiln
ih poslova Bosne i Hercegovine

www.mcp.gov.baFederalno ministarstvo obrazovanja i nauke


www.fmon.gov.baMinistarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo

www.monks.baAkademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

www.anubih.baStudentski centar

www.student-centar.ba
Wus Austrija

www.wus-austria.orgSUS Sarajevo

www.sus.baPREGLED - Časopis za društvena pitanja

www.pregled.unsa.ba
  


 


 

 

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC