UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Links
Linkovi
There are no translations available - www.nub.ba (Nacionalna i univerzitetska biblioteka)
www.biblioteka.unsa.ba (E-biblioteka UNSA)
www.efsa.unsa.ba/bic/ba/e-biblioteka (E-biblioteka Ekonomskog fakulteta u Sarajevu)
www.bgs.ba (Biblioteka Sarajeva)
www.cobiss.ba (Kooperativni online bibliografski sistem i servisi)
www.fondacijaizdavastvo.ba (Fondacija za izdavaštvo Sarajevo)
www.fondacijabiblioteka.ba (Fondacija za bibliotečku djelatnost Sarajevo)
www.pregled.unsa.ba (PREGLED : časopis za društvena pitanja)


 

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC