UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Arhiva sjednica Senata

 

ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 29. 10. 2008. GODINE

ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 26. 11. 2008. GODINE

ZAPISNIK SA VANREDNE SJEDNICE SENATA ODRŽANE 25. 12. 2008. GODINE

ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 21. 01. 2009. GODINE

ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 25. 02. 2009. GODINE

ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 25. 03. 2009. GODINE

ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 29. 04. 2009. GODINE

ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 27. 05. 2009. GODINE

ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 17. 06. 2009. GODINE

ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 08. 07. 2009. GODINE

ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 23. 09. 2009. GODINE

ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 28. 10. 2009. GODINE

ZAPISNIK SA 12. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 02. 12. 2009. GODINE

ZAPISNIK SA 13. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 23. 12. 2009. GODINE

ZAPISNIK SA 14. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 03. 02. 2010. GODINE

ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 03. 03. 2010. GODINE

ZAPISNIK SA 16. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 31. 03. 2010. GODINE

ZAPISNIK SA 17. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 28. 04. 2010. GODINE

ZAPISNIK SA TEMATSKE SJEDNICE SENATA ODRŽANE 12. 05. 2010. GODINE

ZAPISNIK SA 18. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 02. 06. 2010. GODINE

ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 23. 06. 2010. GODINE

ZAPISNIK SA 20. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 14. 07. 2010. GODINE

ZAPISNIK SA 21. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 22. 09. 2010. GODINE

ZAPISNIK SA 22. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 27. 10. 2010. GODINE

ZAPISNIK SA 23. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 01. 12. 2010. GODINE

ZAPISNIK SA 24. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 22. 12. 2010. GODINE

ZAPISNIK SA 25. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 26. 01. 2011. GODINE

ZAPISNIK SA 26. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 23. 02. 2011. GODINE

ZAPISNIK SA 27. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 30. 03. 2011. GODINE

ZAPISNIK SA 28. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 27. 04. 2011. GODINE

ZAPISNIK SA 29. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 25. 05. 2011. GODINE

ZAPISNIK SA 30. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 29. 06. 2011. GODINE

ZAPISNIK SA 31. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 20. 07. 2011. GODINE

ZAPISNIK SA 32. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 28. 09. 2011. GODINE

ZAPISNIK SA 33. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 02. 11. 2011. GODINE

ZAPISNIK SA 34. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 28. 11. 2011. GODINE

ZAPISNIK SA 35. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 28. 12. 2011. GODINE

ZAPISNIK SA 36. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 25. 01. 2012. GODINE

ZAPISNIK SA 36. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 25. 01. 2012. GODINE

ZAPISNIK SA 37. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 29. 02. 2012. GODINE

ZAPISNIK SA 38. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 28. 03. 2012. GODINE

ZAPISNIK SA 39. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 25. 04. 2012. GODINE

ZAPISNIK SA 40. SJEDNICE SENATA (IZBORNA SJEDNICA) ODRŽANE 23. 05. 2012. GODINE

ZAPISNIK SA 41. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 06. 06. 2012. GODINE

ZAPISNIK SA 42. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 27. 06. 2012. GODINE

ZAPISNIK SA VANREDNE SJEDNICE SENATA ODRŽANE 05. 09. 2012.GODINE

ZAPISNIK SA 43. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 18. 07. 2012.GODINE

ZAPISNIK SA 44. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 26. 09. 2012.GODINE


Arhiva sjednica Senata

Saziv senata od 2006 do 2008. godine

Saziv Senata od 2004. do 2006. godine

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC