UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkursi / Obavještenja
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja KONKURS za izbor nastavnika svih zvanja

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

KONKURS

za izbor nastavnika svih zvanja

 
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja KONKURS za izbor saradnika u zvanje asistenta

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

KONKURS

za izbor saradnika u zvanje asistenta

 
Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu raspisuje K O N K U R S za izbor u akademska zvanja

Nastavno-naučno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu raspisuje 

K O N K U R S za izbor u akademska zvanja

 

Datum objave: 30. 9. 2014. godine

 

 

 

 
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje K O N K U R S za izbor u akademska zvanja

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje

K O N K U R S za izbor u akademska zvanja

 

Datum objave: 30. 9. 2014. godine

 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije objavljuje DOPUNU DIJELA TEKSTA KONKURSA

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije objavljujeDOPUNU DIJELA TEKSTA KONKURSA
za prijem u radni odnosU Konkursu za prijem u radni odnos, objavljenom 04. 09. 2014. godine, i ispravci dijela teksta Konkursa, objavljenoj 09. 09. 2014. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, vrši se dopuna dijela teksta Konkursa:

„U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, utvrđeno je sljedeće:
Prije zaključivanja ugovora o radu sa kandidatima koji ispunjavaju posebne uslove za obavljanje poslova radnog mjesta izvršit će se provjera radnih sposobnosti testiranjem kandidata odnosno praktično, u zavisnosti od radnog mjesta za koje se vrši provjera.“

Ostali dio teksta Konkursa za prijem u radni odnos ostaje neizmijenjen.


 

 
KONKURS za upis druge generacije studenata na treći ciklus studija (doktorski studij) na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigu

KONKURS

     za upis druge generacije studenata na treći ciklus studija (doktorski studij)
      na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu u studijskoj 2014/2015. godini

 


 

 
FILOZOFSKI FAKULTET -- K O N K U R S

Na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta broj: 02-01/180 10. 4. 2014. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-1820/14 od 7. 5. 2014. godine,

 

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET
raspisuje
K O N K U R S
za izbor

 

1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): društvene nauke, POLJE: psihologija, odgojne nauke, GRANA: opća psihologija, pedagoška psihologija,  PREDMETI: Opća psihologija 1 i 2, Pedagoška psihologija 1, 2, 3 i 4 na Odsjeku za pedagogiju

1 izvršilac


 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije objavljuje ISPRAVKU DIJELA TEKSTA KONKURSA

Univerzitet u Sarajevu
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije objavljuje 

 

ISPRAVKU DIJELA TEKSTA KONKURSA
za prijem u radni odnos

 

U Konkursu za prijem u radni odnos, objavljenom 4. 9. 2014. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, vrši se ispravka dijela teksta Konkursa koji se odnosi na dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta Konkursa, i to tako da umjesto:

„Potvrdu o radnom iskustvu na navedenim poslovima“,

tekst Konkursa u tom dijelu glasi:

„Potvrdu o radnom iskustvu“.

Ostali dio teksta Konkursa za prijem u radni odnos ostaje neizmijenjen.


 

 
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET -- O B A V I J E S T

ODSJEK ZA MATEMATIKU
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
UNIVERZITET U SARAJEVU

 

O B A V I J E S T

o promjeni termina prezentacije radne verzije projekta doktorske disertacije

Umjesto u srijedu 10. 9. 2014. godine, prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Lamije Šćete, više asistentice Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentice trećeg ciklusa studija (doktorskog studija) na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održat će se u utorak 23. 9. 2014. godine sa početkom u 1100 sati u sali 428 (IV sprat) na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Iz Odsjeka za matematiku

 
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije raspisuje K O N K U R S za prijem u radni odnos

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije raspisuje K O N K U R S
za prijem u radni odnos


1. Šef Ekonomsko-finansijske službe, na neodređeno vrijeme ……………      1 izvršilac
2. Šef Službe za nastavu, na određeno vrijeme – 4 mjeseca …………….…      1 izvršilacUvjeti
Pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, br.: 43/99, 32/00 i 29/03), kandidati trebaju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
 za poziciju pod rednim brojem 1.:
- SSS/VŠS ekonomskog smjera sa položenim ispitom za samostalnog računovođu, najmanje tri godine radnog iskustva, poznavanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računaru;
za poziciju pod rednim brojem 2.:
- VSS – završen fakultet kriminalističkih nauka ili drugi fakultet društvenog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva, poznavanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na Konkurs, potrebno je dostaviti (originali ili ovjerene kopije):
-    uvjerenje o državljanstvu,
-    diplomu o završenoj stručnoj spremi,
-    potvrdu o radnom iskustvu na navedenim poslovima,
-    uvjerenje o položenom ispitu za samostalnog računovođu (za poziciju pod rednim brojem 1),
-    dokaz o znanju jednog svjetskog jezika,
-    dokaz o poznavanju rada na računaru,
-    uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca),
-    uvjerenje o nekažnjavanju,
-    kraću biografiju (CV).

   
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose lično ili putem pošte na adresu:
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 71000 Sarajevo, Zmaja od Bosne 8 (sa naznakom „za Konkurs“).
Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Kontakt tel.: +38733/561-201; faks: +38733/561-216; http:/www.fknbih.edu; e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 Datum objave: 4. 9. 2014. godine

 
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET -- O B A V I J E S T

ODSJEK ZA MATEMATIKU
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
UNIVERZITET U SARAJEVU

 

O B A V I J E S T

 

U srijedu 10. 9. 2014. godine sa početkom u 1100 sati u sali 428 (IV sprat) na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu mr. Lamija Šćeta, viša asistentica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i studentica trećeg ciklusa studija (doktorskog studija) na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prezentirat će radnu verziju projekta doktorske disertacije pod naslovom


Neka poopštenja Tauberovih teorema za Laplaceovu transformaciju i primjene na Weylov zakonpred Komisijom u sastavu:

1.    dr. Muharem Avdispahić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor matematičkih nauka, uža naučna oblast: analiza, predsjednik;
2.    dr. Lejla Smajlović, redovna profesorica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor matematičkih nauka, uža naučna oblast: analiza, mentorica;
3.    dr. Almasa Odžak, docentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor matematičkih nauka, uža naučna oblast: analiza, član;
4.    dr. Nacima Memić, docentica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor matematičkih nauka, uža naučna oblast: analiza, rezervni član.

Sarajevo, 3. 9. 2014. godine                                                         


Iz Odsjeka za matematiku

 
«« Početak « Prethodna 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 320 - 330 od 355

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC