UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Plan nabavki
Plan nabavki
There are no translations available

27. 07. 2017. – Odluka broj: 02-5112/17 o Dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu

18.05.2017.-Odluka broj: 02-3498/17 o dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu 

24. 04. 2017.- Odluka broj: 0101-2923/17 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

06. 04. 2017.- Odluka broj: 0101-2429/17 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

28. 02. 2017.- Odluka broj: 0101-1495/17 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

14. 02. 2017. godine – Odluka o utvrđivanju Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu
za 2017. godinu

14. 02. 2017. godine – Plan nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu

28. 12. 2016.- Odluka broj: 0101-7984-1/16 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

29. 11. 2016.- Odluka broj: 02-7557/16 o Izmjeni Plana javnih nabavki integrisanog Univerzitet u Sarajevu

28. 11. 2016.- Odluka broj: 0101-7224/16 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

03. 11. 2016.- Odluka broj: 0101-6727/16 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

29. 07. 2016.- Odluka broj: 0101-5004/16 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

26. 07. 2016.- Odluka broj: 0101-4982/16 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu.

11. 07. 2016.- Odluka broj: 0101-4591/16 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

16. 7. 2016.- Odluka broj: 0101-4444/16 o Izmjeni Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu

17. 06. 2016.- Odluka broj: 0101-4083/16 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

17. 5. 2016.- Odluka broj: 0101-3387/16 o dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu

14. 04. 2016. - Odluka broj: 0101-2694/16 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

31. 03. 2016. - Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu

31. 03. 2016. - Plan nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu

21. 12. 2015.- Odluka broj: 0101-7703/15 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

10. 12. 2015.- Odluka broj: 0101-7472/15 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

02. 12. 2015.- Odluka broj: 0101-7270/15 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2015. godinu

09. 11. 2015.- Odluka broj: 0101-6754/15 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

03. 11. 2015.- Odluka broj: 0101-6570/15 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

28. 10. 2015.- Odluka broj: 0101-6403/15 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

27. 10. 2015.- Odluka broj: 0101-6321/15 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

20. 10. 2015.- Odluka broj: 0101-6243/15 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

19. 10. 2015.- Odluka broj: 0101-6199/15 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

08. 10. 2015.- Odluka broj: 0101-5903/15 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

06. 10. 2015.- Odluka broj: 0101-5717/15 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

09. 09. 2015.- Odluka broj: 0101-5394/15 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

25. 06. 2015.- Odluka broj: 0101-4099/15 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu 

17. 06. 2015.-Odluka broj: 0101-3821/15 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu 

03. 06. 2015.-Odluka broj: 0101-3455/15 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu

29. 05. 2015.-Odluka broj: 0101-3679/15 o izmjeni/dopuni Plana nabavki Univerziteta u Sarajevu 

Odluka o usvajanju Plana nabavki integrisanog Univerziteta u Sarajevu za 2015. godinu

Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu održanoj 24. 03. 2015. godine


Plan nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2015. godinu

Plan nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2015. godinu je donesen na sjednici Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu održanoj 24. 03. 2015. godine


 

 

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC