UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Odluke o izboru
Odluke o izboru

01. 11. 2017. godine – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge-Organiziranje događanja

01. 11. 2017. godine-Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača n i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluga brze pošte

18. 10. 2017. godine-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluga brze pošte

25. 09. 2017. godine – Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku usluga štampanja

11. 09. 2017. godine-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluga štampanja

29. 08. 2017. godine-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci KONEKCIJA ČLANICA AKADEMSKE MREŽE UNSA

28. 07. 2017. godine-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci USLUGE AVIO PREVOZA

24. 07. 2017. godine-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci Radova-MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

17. 07. 2017. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora –  LOT 1.racunarska oprema za data centar

17. 07. 2017. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora –  LOT 1.pristup globalnom internetu I

17. 07. 2017. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora –  LOT 2.pristup globalnom internetu II

17. 07. 2017. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora –  LOT 2.mrezna oprema

17. 07. 2017. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora –  LOT 3.NIKS

28. 06. 2017. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora –  LOT 1. osiguranje zaposlenika od nezgode

28. 06. 2017. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora –  LOT 2. osiguranje imovine SO

28. 06. 2017. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora –  LOT 3. osiguranje motornih vozila

05. 06. 2017. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora – Kancelarijski materijal

31. 05. 2017. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora – Putnička vozila

24. 05. 2017. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Mape za diplome

10. 05. 2017.-  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora – Detekcija plagijata LOT 1

10. 05. 2017.-  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora – Detekcija plagijata LOT 2

03. 05. 2017.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora – Posluživanje toplih napitaka

03. 05. 2017.- Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču - Kompjuterska oprema LOT 1

03. 05. 2017.- Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču - Kompjuterska oprema LOT 2

25. 04. 2017.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora – Dostavljanje pripremljene hrane (catering)

06. 04. 2017.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora – Usluge hotelskog smještaja

29. 03. 2017. godine – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - „Kreiranje, štampanje i nabavka obrazaca za uvjerenja i svjedodžbe sa barcode i hologramskom sigurnosnom zaštitom”

27. 03. 2017. godine – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nadogradnja, održavanje i razvoj Informacionih sistema:
1. EMIS, EMIS Web i softverski sistem EMIS print, 2. On-line prijava i upis u srednje škole, 3. EMIS, e-matura OŠ i 4. EMIS, e-matura SŠ

21. 03. 2017.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kompjuterska oprema LOT 1

21. 03. 2017.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kompjuterska oprema LOT 2

10. 02. 2017.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kompjuterska oprema i oprema za reprodukciju LOT 1

10. 02. 2017.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kompjuterska oprema i oprema za reprodukciju LOT 3

10. 02. 2017.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kompjuterska oprema i oprema za reprodukciju LOT 4

24. 01. 2017.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora – Kompjuterska oprema

18. 10. 2016.-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka usluge-Projektovanje izmještanja toplovoda radi rušenja objekta br. 36 u Kampusu

28.09.2016.- Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču – Usluge štampanja

Obrazac za praćenje realizacije okvirnog sporazuma – Usluge štampanja

20. 09. 2016.- Odluka o dodjelu ugovora drugorangiranom ponuđaču – Usluge avio prevoza

Obrazac za praćenje realizacije okvirnog sporazuma – Usluge avio prevoza.

14. 09. 2016.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 1 Mrezna oprema

14. 09. 2016.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 Sistema za masovnu pohranu podataka

29. 08. 2016.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge avio prevoza

29. 08. 2016.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge stampanja

26. 08. 2016.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Postavljanje nadstrešnice na ulazu u zgradu Rektorata Univerziteta u Sarajevu

26. 07. 2016.-Zaključak o izvršenju Rješenja Ureda za razmatranje žalbi u postupku nabavke robe - RAČUNARSKO KOMUNIKACIONA OPREMA ZA SERVERSKU I MREŽNU INFRASTRUKTURU

26. 07. 2016.-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge-Osiguranje motornih vozila (LOT 3.)

26. 07. 2016.-Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge-Osiguranje imovine (LOT 2.)

26. 07. 2016.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora za nabavku usluge-Osiguranje zaposlenika od nezgode (LOT 1.),

25. 07. 2016.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Pčelarska oprema

20. 07. 2016.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Papir i štampanje obrazaca originala i kopija diploma i dodataka diploma I i II ciklusa studija (LOT 1)

20. 07. 2016.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Mape za diplome I, II i III ciklusa studija (LOT 2)

20. 07. 2016.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Sredstva za održavanje higijene prostora.

04. 07.2016.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kancelarijski materijal 

30. 06.2016.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Pristup globalnom internetu LOT 1

30. 06.2016.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Pristup globalnom internetu LOT 2

30. 06.2016.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Konekcija clanica UNSA

08. 06.2016.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Toge i kape 

06. 04.2016.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Multifunkcionalni uređaj  (LOT 2.)

31. 03. 2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Obrasci za uvjerenja i svjedozbe

17. 02. 2016. Odluka o usvajanju žalbe ponuđača i poništenju postupka javne nabavke

03. 02. 2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - RAČUNARSKO KOMUNIKACIONA OPREMA ZA SERVERSKU I MREŽNU INFRASTRUKTURU

03. 02. 2016. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - RAČUNARI, LAPTOPI

23. 12. 2015.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Pomoćni laboratorijski pribor

14. 12. 2015.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka rezervnih dijelova za HPLC tečni kromatograf.

07. 12. 2015.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Rušenje objekta 36. u krugu Kampusa UNSA.

23. 10. 2015.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluga rezervacije i obezbjeđivanja avionskih karata.

21. 10. 2015.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Nabavka usluga hotelskog smještaja.

14. 10. 2015.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Nabavka knjigovezačkih i usluga štampanja.

13. 10. 2015. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge iznajmljivanja neosvijetljenog optičkog vlakna (dark fiber) i povezivanja za potrebe interkonekcije.

01. 10. 2015. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Nabavka robe Mape za diplome

01. 10. 2015. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora - Nabavka robe papir i štampanje obrazaca originala i kopija diploma i dodataka diploma I i II ciklusa studija

21. 09. 2015.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka usluge protuprovalnog i  protupožarnog obezbjeđenja objekata i osiguranja Svečane promocije.

24.08.2015. - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka usluge - Izrada Elaborata o inženjersko-geološkim i geomehaničkim karakteristikama tla i uslovima fundiranja u Kampusu i izrada Glavnog projekta osiguranja građevinske jame objekta Univerzitetske biblioteke u Kampusu Univerziteta u Sarajevu

16. 07. 2015.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka robe-SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE PROSTORA

13. 07. 2015.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka vršenja usluge Osiguranja motornih vozila (LOT 3.)

13. 07. 2015.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka vršenja usluge Osiguranja imovine (LOT 2.)

13. 07. 2015.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka vršenja usluge Osiguranja zaposlenika od nezgode (LOT 1.)

09. 07. 2015.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka robe-KANCELARIJSKI MATERIJAL

07. 07. 2015.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka robe-LABORATORIJSKA OPREMA (1HEALTH)

07. 07. 2015.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka robe-RAČUNARSKA OPREMA (1HEALTH)

15. 06. 2015.- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka usluge-Demontaža i transport skulpture Pravda, Vlast i Zakon i četiri baklje sa atike zgrade Palate pravde u Sarajevu do mjesta skladištenja u Kampusu Univerziteta u Sarajevu  

29. 05. 2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka robe-Profesionalna tonska tehnika i prateća oprema za snimanje tona, Profesionalna tehnika i prateća oprema za filmsko, video i TV snimanje, Rasvjeta i oprema za rasvjetu, Scenska tehnika


04. 05. 2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka usluge-Konekcija članica akademske mreže UNSA na čvornu tačku u sistemskoj sali Univerzitetskog tele-informatičkog centra putem optičkih vlakana


30. 04. 2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka robe-Toge i kape


29. 04. 2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka usluge-Dizajn, kreiranje, štampanje i nabavka obrazaca za uvjerenja i svjedodžbe sa barcode i hologramskom sigurnosnom zaštitom


27. 02. 2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka robe-Građevinsko-laboratorijska oprema


27. 02. 2015. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka usluge-Izrada geodetskog elaborata podzemnih instalacija na obuhvatu Kampusa Univerziteta u Sarajevu 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC