UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Izvještaji
Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu

Zakonom  o  visokom  obrazovanju,  član  120,  (9)  i  (10),  rektor  je  obavezan  da  Senatu  i Ministarstvu  za  obrazovanje,  nauku  i  mlade  putem  Upravnog  odbora  podnese  izvještaj  o poslovanju Univerziteta za prethodnu  godinu  najkasnije do 15. aprila naredne  kalendarske godine. Izvještaj obavezno sadrži elemente o uspješnosti rada Univerziteta u oblasti nastavnog, naučno-nastavnog,  umjetničkog,  umjetničko-nastavnog,  naučnoistraživačkog  i  finansijskog poslovanja te ostale elemente koji se utvrđuju po obrascu koji propisuje Ministarstvo.

U nedostatku propisanog obrasca, Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2016. godinu je sačinjen u skladu sa Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 2/10) i odnosi se na poslovanje Univerziteta u periodu od 1. 1. do 31. 12. 2016. godine.

Izvještaj  o  radu    Univerziteta  u  Sarajevu  zasniva  se  na  Okvirnom  zakonu  o  visokom obrazovanju u BiH, Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Statutu Univerziteta u Sarajevu,  Pravilniku  o radu  i  Pravilniku  o  sistematizaciji  poslova  i  radnih  zadataka  na Univerzitetu u Sarajevu.

 

Izvještaj o radu UNSA
za 2016. godinu

Izvještaj o radu UNSA
za 2015. godinu

Izvještaj o radu UNSA
za 2014. godinu

Izvještaj o radu UNSA
za 2013. godinu


 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC