UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Savjet za nauku i umjetnost UNSA


Savjet za nauku i umjetnost je stručno i savjetodavno tijelo Senata Univerziteta koje ima sljedeće nadležnosti:
•    Senatu Univerziteta predlaže strategiju razvoja i unapređenja nauke i umjetnosti
     na Univerzitetu u Sarajevu;
•    razmatra naučnoistraživačke projekte po javnim pozivima kojima se aplicira preko  Univerziteta u Sarajevu;
•    daje mišljenje o raspodjeli vanbudžetskih prihoda od naučne i umjetničke djelatnosti;
     obavlja i druge poslove u oblasti naučnoistraživačkog rada i umjetnosti koje mu odredi Senat Univerziteta;
•    obavlja i druge poslove u oblasti naučnoistraživačkog rada i umjetnosti koje mu odredi Senat Univerziteta.

Savjet za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu konstituiran je 3. redovnoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, održanoj 28. 12. 2016. godine.

Savjet za nauku i umjetnost ima devet članova:
1.    Akademik prof. dr. Dejan Milošević, predstavnik Grupacije prirodno-matematičkih i
       biotehničkih nauka, predsjedavajući Savjeta,
2.    Akademik prof. dr. Muris Čičić, predstavnik Grupacije društvenih nauka,
3.    Akademik prof. dr. Branislava Peruničić, profesor emeritus, predstavnik Grupacije tehničkih nauka,
4.    Prof. dr. Izet Rađo, prorektor, predstavnik Grupacije humanističkih nauka
5.    Prof. dr. Ivan Čavlović, profesor emeritus, predstavnik Grupacije umjetnosti
6.    Dr. sc. Elijas Tauber, predstavnik Univerziteta u Sarajevu,
7.    Doc. dr. Semir Vranić, predstavnik Grupacije medicinskih nauka,
8.    Prof. dr. Sebija Izetbegović, predstavnik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu,
9.    Lejla Lasić, MA student trećeg ciklusa studija,
       predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu.

Poslovnik o radu Savjeta za nauku i umjetnost UNSA

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC