UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
SENAT I ZAPISNICI

 

 ČLANOVI SENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 


Rektor                                                                          
Prof. dr. Rifat Škrijelj

Prorektor                                                                
Prof. dr. Aida Hodžić

Prorektor                                                                    
Prof. dr. Izet Rađo

Prorektor                                                                
Prof. dr. Aleksandra Nikolić

Prorektor                                                                
Prof. dr. Željko Šain

Prorektor
Prof. Zijad Mehić

Prorektor
Prof. dr. Maida Čohodar Husić

Student-prorektor                                      

Mirza Ibrahimović

Akademija likovnih umjetnosti                                

Prof. mr. Marina Finci

Akademija scenskih umjetnosti                              

Prof. dr. Mersad Čuljević

Arhitektonski fakultet                                                

Prof. mr. Mevludin Zečević

Ekonomski fakultet                                       

Prof. dr. Kemal Kozarić

Elektrotehnički fakultet                                             

Prof. dr. Samim Konjicija

Fakultet islamskih nauka                                         

Prof. dr. Zuhdija Hasanović                     

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Prof. dr. Nedžad Korajlić

Fakultet političkih nauka                                          

Prof. dr. Šaćir Filandra

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja                           

Prof. dr. Husnija Kajmović

Fakultet za saobraćaj i komunikacije                   

Prof. dr. Samir Čaušević

Fakultet zdravstvenih studija                                  

Prof. dr. Dijana Avdić        

Farmaceutski fakultet                                               

Prof. dr. Davorka Završnik

Filozofski fakultet                                                  

Prof. dr. Salih Fočo                          

Građevinski fakultet                                                 

Prof. dr. Mustafa Hrasnica

Mašinski fakultet                                                    

Prof. dr. Izet Bijelonja

Medicinski fakultet                                       

V. D. Prof. dr. Amela Kulenović

Muzička akademija                                       

Prof. dr. Senad Kazić

Pedagoški fakultet                                         

Prof. dr. Fatih Destović

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet                  

Prof. dr. Zlatan Sarić

Pravni fakultet                                                           

Prof. dr. Hajrija Sijerčić-Čolić

Prirodno-matematički fakultet                                 

Prof. dr. Mustafa Memić

Stomatološki fakultet sa klinikama                                              

Prof. dr. Muhamed Ajanović

Šumarski fakultet                                                      

Prof. dr. Mirza Dautbašić

Veterinarski fakultet                                                

Prof. dr. Nihad Fejzić

Fakultet za upravu                                     

Prof. dr. Nezir Krčalo

Katolički bogoslovni fakultet                               

Prof. dr. Darko Tomašević

INGEB                                                                     

Prof. dr. Naris Pojskić

Orijentalni institut                                      

Dr. Adnan Kadrić

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava         

Dr. Rasim Muratović

Institut za istoriju                                                   

Dr. Senija Milišić

Institut za jezik                                                       

Dr. Alen Kalajdžija

Univerzitetski klinički centar Sarajevo

Prof. dr. Sebija Izetbegović

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH

Dr. Ismet Ovčina

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu

Merim Serdarević
Azra Dizdar
Bakir Sijerčić
Arnel Terzić
Mirela Mujović
Resul Alić
Melis Aščić

 

                                    


 

  

Sjednice Senata

 ZAPISNIK SA 1. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 17. 10. 2012. GODINE        
     
Prilog 1. - Pravilnik o izboru prorektora

 ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 31. 10. 2012. GODINE  
      Prilog 1. Dopis upućen Skupštini KS

 ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 14. 11. 2012. GODINE 
      Prilozi sa 3. sjednice Senata

 ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 28. 11. 2012. GODINE  

 ZAPISNIK SA SVEČANE SJEDNICE SENATA ODRŽANE 19. 12. 2012. GODINE 

 ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 27. 12. 2012. GODINE

 ZAPISNIK SA TEMATSKE SJEDNICE SENATA ODRŽANE 16. 01. 2013. GODINE

 ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 30. 01. 2013. GODINE

 ZAPISNIK SA VANREDNE SJEDNICE SENATA ODRŽANE 06. 02. 2013. GODINE

 ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 06. 03. 2013. GODINE

 ZAPISNIK SA 8. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 03. 04. 2013. GODINE

ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 24. 04. 2013. GODINE

ZAPISNIK SA 10. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 22. 05. I 29. 05. 2013. GODINE

ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 26. 06. 2013. GODINE

ZAPISNIK SA 12. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 17. 07. 2013. GODINE

ZAPISNIK SA 13. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 04. 09. 2013. GODINE

ZAPISNIK SA 14. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 25. 09. 2013. GODINE

ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 06. 11. 2013. GODINE

ZAPISNIK SA 16. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 27. 11. 2013. GODINE

ZAPISNIK SA 17. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 23. 12. 2013. GODINE

ZAPISNIK SA 18. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 29. 01. 2014. GODINE

ZAPISNIK SA VANREDNE SJEDNICE SENATA ODRŽANE 29. 01. 2014. GODINE

ZAPISNIK SA VANREDNE SJEDNICE SENATA ODRŽANE 12. 02. 2014. GODINE

ZAPISNIK SA 19. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 26. 02. 2014. GODINE

ZAPISNIK SA VANREDNE SJEDNICE SENATA ODRŽANE 17. 03. 2014. GODINE

ZAPISNIK SA 20. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 02. 04. 2014. GODINE

ZAPISNIK SA VANREDNE SJEDNICE SENATA ODRŽANE 19. 05. 2014. GODINE

ZAPISNIK SA 21. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 07. 05. 2014. GODINE

ZAPISNIK SA 22. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 04. 06. 2014. GODINE

ZAPISNIK SA TEMATSKE SJEDNICE SENATA ODRŽANE 03. 07. 2014. GODINE

ZAPISNIK SA VANREDNE SJEDNICE SENATA ODRŽANE 03. 07. 2014. GODINE

ZAPISNIK SA 3. TEMATSKE SJEDNICE SENATA ODRŽANE 03. 09. 2014. GODINE

ZAPISNIK SA 23. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 25. 06. 2014. GODINE

ZAPISNIK SA 24. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 16. 07. 2014. GODINE

ZAPISNIK SA 25. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 24. 09. 2014. GODINE

ZAPISNIK SA 26. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 29. 10. 2014. GODINE

ZAPISNIK SA 27. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 26. 11. 2014. GODINE

ZAPISNIK SA 28. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 23. 12. 2014. GODINE

ZAPISNIK SA 29. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 28. 01. 2015. GODINE

ZAPISNIK SA 30. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 25. 02. 2015. GODINE

ZAPISNIK SA 31. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 25. 03. 2015. GODINE

ZAPISNIK SA 32. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 29. 04. 2015. GODINE

ZAPISNIK SA 33. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 27. 05. 2015. GODINE

ZAPISNIK SA 34. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 24. 06. 2015. GODINE

ZAPISNIK SA 35. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 15. 07. 2015. GODINE

ZAPISNIK SA 36. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 30. 09. 2015. GODINE

ZAPISNIK SA 37. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 28. 10. 2015. GODINE

ZAPISNIK SA 38. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 26. 11. 2015. GODINE

ZAPISNIK SA 39. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 23. 12. 2015. GODINE

ZAPISNIK SA 40. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 27. 01. 2016. GODINE

ZAPISNIK SA 41. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 24. 02. 2016. GODINE

ZAPISNIK SA 42. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 30. 03. 2016. GODINE

ZAPISNIK SA 43. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 04. 05. 2016. GODINE

ZAPISNIK SA IZBORNE SJEDNICE SENATA ODRŽANE 12. 05. 2016. GODINE

ZAPISNIK SA 44. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 25. 05. 2016. GODINE

ZAPISNIK SA 45. SJEDNICE SENATA ODRŽANE 29. 06. 2016. GODINE

ZAPISNIK SA 1. TEMATSKE SJEDNICE SENATA 5. 10. 2016.

ZAPISNIK SA 1. VANREDNE SJEDNICE SENATA OD 11. 10. 2016. GODINE

ZAPISNIK SA 1. REDOVNE SJEDNICE SENATA OD 26. 10. 2016. GODINE

ZAPISNIK SA 2. TEMATSKE SJEDNICE SENATA OD 14. 11. 2016. GODINE

ZAPISNIK SA 2. REDOVNE SJEDNICE SENATA OD 30. 11. 2016. GODINE

ZAPISNIK SA 3. REDOVNE SJEDNICE SENATA OD 28. 12. 2016. GODINE

ZAPISNIK SA 4. REDOVNE SJEDNICE SENATA OD 25. 01. 2017. GODINE

ZAPISNIK SA 2. VANREDNE SJEDNICE SENATA OD 02. 02. 2017. GODINE

ZAPISNIK SA 5. REDOVNE SJEDNICE SENATA OD 22. 02. 2017. GODINE

ZAPISNIK SA 3. TEMATSKE SJEDNICE SENATA OD 20. 03. 2017. GODINE

ZAPISNIK SA 6. REDOVNE SJEDNICE SENATA OD 29. 03. 2017. GODINE

ZAPISNIK SA 3. VANREDNE SJEDNICE SENATA OD 26. 04. 2017. GODINE

ZAPISNIK SA 7. REDOVNE SJEDNICE SENATA OD 26. 04. 2017. I 03. 05. 2017. GODINE

ZAPISNIK SA 5. VANREDNE SJEDNICE SENATA OD 24. 05. 2017. GODINE

ZAPISNIK SA 8. REDOVNE SJEDNICE SENATA OD 24. 05. 2017. GODINE

ZAPISNIK SA 6. VANREDNE SJEDNICE SENATA OD 06. 06. 2017. GODINE 

Opširnije...
 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC