UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Stručne službe

Pravna služba

Kenan Filipović, rukovodilac službe
Mirnes Ibrić, stručni saradnik
Alma Voloder-Madacki, viši samostalni referent

telefoni:
+387 33 565 113  
+387 33 225 513

fax:
+387 33 225 513  
+387 33 565 118

 

Služba za računovodstvo i finansije

Senad Hasičić, šef službe za računovodstvo i finansije
Aida Čaušević, stručni saradnik za finansije
Azra Suljić, stručni saradnik
Senada Džambasović, knjigovođa

telefoni:
+387 33 668 249
+387 33 565 124

fax:
+387 33 668 249

Služba za opće poslove

Azra Zvizdić, dipl. iur.

telefoni:
 +387 33 221 946

fax:
+387 221 946

 

Javne nabavke

Almasa Tuhčić, dipl. iur
Minela Nuhić, dipl. ecc.

telefoni:
+387 33 565 112
+387 33 221 946

fax:
+387 221 946

 

Služba za izdavačku djelatnost

Tel/Fax: 565 122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC