UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Rectorate

 

 

Rector
Prof. Dr. Rifat Škrijelj
Rector's CV

Vice-Rectors

Prof. Dr. Aida Hodzic, Vice-Rector for Teaching and Student Affairs
Prof. Dr. Izet Radjo, Vice-Rector for Research
Prof. Dr. Aleksandra Nikolic, Vice-Rector for International Cooperation
Prof. Dr. Zeljko Sain, Vice-Rector for Finances
Prof. Zijad Mehic, Vice-Rector for Arts, Culture and Sports
Prof. Dr. Maida Cohodar Husic, Vice-Rector for Quality

Student Vice-Rector
Mirza Ibrahimovic

Secretary General
Suvad Konakovic
, Dr. Sc.

Chief Executive
Prof. Dr. Sahrudin Sarajcic

Internal Audit Officer
Ekrem Cagalj, Grad. Ecc.


Head of Rector's Office
Jasmina Isovic,  Grad. Soc.

 

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC