UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Fondovi za NIR/UIR

 

 

Library Network Support Services (LNSS):
modernising libraries in Western Balkan countries
through staff development and reforming library services


Prezentacija projekta Library Network Support Services (LNSS): Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services

Library Network Support Services (LNSS): Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services

NACIONALNI DAN SVJESNOSTI O BIBLIOTEKAMA -Održan drugi sastanak sa partnerskim institucijama

National Libraries Awareness Day - Second meeting with partner institutions

JAVNI POZIVI ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA NAUKE

Akcijska grupa Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama održala sastanak u Bihaću

Action Group of the National Library Awareness  Day Held a Meeting in Bihac

Western Balkan Information Literacy Conference održana u Bihaću (Bosna i Hercegovina)

Information Literacy Conference

Održani sastanci radnih grupa LNSS projekta u Bihaću (Bosna i Hercegovina

LNSS Working Groups Bihac Meetings

Javna prezentacija LNSS projekta na 29. sajmu knjiga u Sarajevu

Public Presentation of the LNSS Project on 29th International Book Fair in Sarajevo

Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama

National Library Awareness Day Meeting with partner institutions

Održan sastanak Akcijske grupe Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama s načelnikom općine Novo Sarajevo

Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama u Bosni i Hercegovini

Otvoren WordPress blog i facebook profil


Akcijska grupa Nacionalnog dana svjesnosti o bibliotekama Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišta u Mostaru i Kantonalne i univerzitetske biblioteke u Bihaću - partnera u ERASMUS+ Projektu - Capacity Building in Higher Education (CBHE) - „Library Network Support Services (LNSS): Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services“ je otvorila WordPress blog i facebook profil https://nadbh.wordpress.com/ za potrebe realizacije ove projektne aktivnosti.National Library Awareness Day in Bosnia and Herzegovina

WordPress Blog and Facebook Profile Opened

Library National Awareness Day Action Group of the University of Sarajevo, University of Mostar and Cantonal and University Library in Bihać - partners in ERASMUS+ Project - Capacity Building in Higher Education (CBHE) - „Library Network Support Services (LNSS): Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services“ has opened WordPress Blog and Facebook Profile https://nadbh.wordpress.com/ for the purpose of Project activities realization.


 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC