UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
HORIZONT 2020

Šta je program Horizont 2020?


Horizont 2020 je program Evropske unije za istraživanja i inovacije i predstavlja najveći sistem finansiranja za ove svrhe u svijetu. Program nudi oko 80 milijardi eura bespovratnih sredstava organizacijama iz svih sektora (akademskom sektoru, državnim organizacijama, privredi, srednjim i malim kompanijama, udruženjima, nevladinim organizacijama) u cilju intenziviranja aktivnosti na inovacijama i naučnoistraživačkoj djelatnosti bliskoj tržištu.

H2020 se sastoji od 14 programa u okviru tri prioriteta/stuba:
1. Izvrsna nauka – aktivnosti fokusirane na akademsku zajednicu i istraživače u cilju unapređenja evropskog naučnog potencijala, osiguranja kontinuiranog priliva vrhunskih svjetskih istraživača u Evropu i omogućavanja pristupa vrhunskim istraživačkim infrastrukturama. Na ovaj način će biti osigurana dugoročna konkurentnost Evropskog istraživačkog prostora na svjetskom tržištu, kao i prepoznavanje Evrope kao atraktivnog mjesta za istraživački rad. U okviru programa Horizont 2020, a kao dio prioriteta 1, izdvaja se program Marie Sklodowska-Curie. U okviru ovog programa postoji nekoliko vrsta grantova: doktorski i početni trening za istraživače, individualne školarine za iskusne istraživače, međunarodna intersektorska saradnja putem razmjene istraživača i inovatora i sufinansiranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa.

2. Liderstvo u industriji – aktivnosti fokusirane na male i srednje kompanije. U cilju zadržavanja vodećeg položaja u globalnoj konkurenciji sa jakom tehnološkom bazom i industrijskim kapacitetima Evropa želi povećati strateška ulaganja u istraživanje i razvoj u ključnim tehnologijama koje omogućavaju razvoj i brz dolazak do inovacija. U okviru ovog prioriteta naglasak je na podršci inovativnim aktivnostima u malim i srednjim preduzećima, te finansiranju „rizičnog“ istraživanja, odnosno onih projekata koji nose veći stepen rizika i neizvjesnosti, ali potencijalno i veću korist. Definirano je šest ključnih razvojnih tehnologija za ulaganja: nanotehnologija, mikro-nanoelektronika, fotonika, napredni materijali, biotehnologija i napredni proizvodni procesi i prerada.

3. Društveni izazovi – aktivnosti usmjerene na povećanje učinka istraživanja i inovacija u odgovoru na ključne društvene izazove povezivanjem resursa i znanja u različitim poljima tehnologija i naučnih disciplina, uključujući i društvene i humanističke nauke kao važne komponente za rješavanje svih izazova. Definirano je sedam prioriteta, odnosno najvažnijih društvenih izazova, pri čemu je interakcija između različitih prioriteta i spajanja istraživanja sa inovacijama vodeća ideja programa H2020, a svi rezultati programa treba da doprinesu održivom razvoju. Svi projekti koji se bave Društvenim izazovima moraju biti u saradnji sa velikim brojem institucija iz različitih sektora kako bi mogli da budu održivi i ostvare značajan uticaj.


Bosna i Hercegovina u H2020

Bosna i Hercegovina ima status pridružene članice u okvirnim programima od januara 2009. godine, dok je učešće bh. institucija u programima EU za istraživanje i razvoj zabilježeno još od devedesetih godina.
Program H2020 institucijama i pojedincima u Bosni i Hercegovini omogućava jedinstvenu priliku za finansiranje projekata koji bi inače teško mogli naći sredstva iz drugih izvora. Između ostalog, to su projekti koji finansiraju stručno usavršavanje akademske zajednice ili rad u inostranstvu, saradnje sa privredom na komercijalizaciji inovativnih proizvoda ili usluga, te unapređenja infrastrukture. Oblasti koje pokriva Horizont 2020 su izuzetno široke, te je stoga jedan od najvažnijih izazova za institucije u BiH da nađu svoje mjesto i odgovarajuću ulogu u projektima koji će biti finansirani, kako bi maksimalno iskoristili sredstva koja je EU stavila na raspolaganje.

Sistem kontakt osoba za H2020 (NCP mreža)

H2020 NCP mreža u BiH (Natinal Contact Points) uključuje tim ljudi sa ciljem da bude na usluzi akademskoj zajednici u cijeloj Bosni i Hercegovini. Koordinator NCP tima je Ministarstvo civilnih poslova BiH, a listu kontakt osoba po oblastima možete naći ovdje:  http://www.ncp.ba/ba/o-nama.aspx

Konkurisanje na sredstva iz programa HORIZONT 2020

Učešće u programu H2020 je centralizirano i odvija se preko jedinstvene registracije Univerziteta u Sarajevu na Portalu za učesnike (Participants Portal).

Slijede informacije potrebne potencijalim aplikantima u okviru programa H2020:
-    PIC broj Univerziteta u Sarajevu (jedinstveni identifikacijski kod učesnika) je 995549995.
-    Za sva pitanja i podršku možete se obratiti Službi za naučnoistraživački rad:
Nina Begović, stručni saradnik za naučnoistraživački rad (H2020 NCP);
033/565-121; Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript .   

Više informacija o programu Horizont 2020 možete naći na stranicama:

NCP BiH: http://ncp.ba/horizont-2020.aspx
H2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
Participants Portal: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC