UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Registar istraživača
There are no translations available

 
BIHRIS – Baze podataka istraživača i istraživačkih organizacija u BiH

Projekat izrade Registra istraživača i istraživačkih organizacija pokrenut je uz finansiranje od Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo. Projekat je implementirala Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a aplikaciju je razvio tim sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Ova interaktivna baza podataka istraživača, istraživačkih organizacija, istraživačkih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Kantonu Sarajevo, proširena je uz podršku Ministarstva nauke i obrazovanja Federacije BiH, te sada objedinjava istraživače i istraživačke institucije iz Federacije BiH.

Bazu možete pogledati i pretraživati na http://registar.nub.ba

 

 

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC