UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Novosti

Obavještenje o rezultatima Konkursa Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za (su)finansiranje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je 26. septembra 2017. godine objavilo obavještenje o rezultatima Konkursa za finansiranje/sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini.

Rezultate Konkursa koji uključuju:
•    pregled odobrenih prijava sa visinom odobrenih sredstava za finansiranje projekata od FMON-a,
•    pregled urednih prijava koje nisu odobrene za finansiranje zbog nedostatka sredstava,
•    pregled nepotpunih, neodgovarajućih i neblagovremenih prijava sa obrazloženjem razloga odbijanja,
možete preuzeti OVDJE.

U slučaju prigovora na rezultate Konkursa, iste je potrebno dostaviti u Rektorat Univerziteta u Sarajevu najkasnije do četvrtka 5. oktobra 2017. godine kako bismo ih blagovremeno proslijedili Ministarstvu u ime Univerziteta u Sarajevu. 

 


 
Javni konkurs MCPBiH za podršku aplikantima na

H2020, COST i EUREKA projekte


Ministarstvo civilnih poslova BiH je 14. septembra 2017. godine objavilo Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020“ za 2017. godinu.

Kroz ovaj javni konkurs planirana je raspodjela sredstava u iznosu od 444.000,00 KM za sufinansiranje naučnoistraživačkih institucija i drugih fizičkih i pravnih lica koja su uključena u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima Horizont 2020, COST i EUREKA.

Institucije i pojedinci mogu se prijaviti za grantove od 5.000,00 do 30.000,00 KM. Rok za prijavu je 5. oktobar 2017. godine.
 
Tekst Javnog konkursa i obrasce za prijavu možete naći na:
http://www.mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=8417&langTag=bs-BA.

 


 

 

Poziv na konferenciju „Poduzetništvo i biznis u sportu“

Međunarodni simpozij „Nove tehnologije u sportu“


Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Olimpijskim komitetom Bosne i Hercegovine, te uz podršku Univerziteta u Sarajevu i uz sufinansiranje Centralne evropske inicijative, sa velikim zadovoljstvom vas poziva da uzmete učešće na konferenciji o temi „Poduzetništvo i biznis u sportu“, koja će se održati 13. i 14. oktobra 2017. godine u Sarajevu u okviru međunarodnog simpozija „Nove tehnologije u sportu 2017“.

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu već duži niz godina organizira međunarodni simpozij „Nove tehnologije u sportu“ (NTS), koji tradicionalno okuplja eminentne stručnjake i predavače iz Evrope, regije i Bosne i Hercegovine. Ove godine simpozij „Nove tehnologije u sportu 2017“ je deseti u nizu te za organizatore predstavlja veliku čast i izazov da se kao takav obilježi na poseban način. S tim u vezi, organizatori su ove godine odlučili da pozovu i studente iz Evrope i regije koji će zajedno sa našim studentima učestvovati na simpoziju te doprinijeti proslavi desetog po redu renomiranog međunarodnog simpozija.

Glavni cilj konferencije je promocija otvorenog obrazovanja o temi poduzetništva u sportu, a predavanja koja će biti održana u okviru konferencije obuhvatit će sljedeće teme:
•    Poduzetništvo u sportu
•    Biznis u sportu
•    Internacionalizacija
•    Prenos znanja kroz nove digitalne tehnologije
•    Liderstvo
•    Projektni menadžment

Sveukupni cilj konferencije je da podigne svijest o prednostima poduzetništva u sportu, poveća stepen inovacije i modernizacije u visokom obrazovanju, omogući najnovije informacije o poduzetništvu u Evropskoj uniji i njegovoj primjeni u zemljama članicama Evropske unije i onima koje to još nisu.

 

Poziv za učešće na seminaru za docente i doktorante

u okviru Re@WBC projekta


Ovim putem pozivamo docente i doktorante Univerziteta u Sarajevu da se prijave za učešće na dvodnevnom seminaru koji će biti održan na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu 15. i 16. septembra 2017. godine.

Seminarom namijenjenim mladim istraživačima bit će obuhvaćena predavanja i radionice o sljedećim temama: upravljanje projektima, pisanje prijedloga istraživačkih projekata, interkulturalna komunikacija, etika u istraživanju i poduzetništvo.

Seminar će biti organiziran u okviru Erasmus+ projekta Re@WBC – Jačanje istraživačkog potencijala u visokom obrazovanju za napredan razvoj regiona ZB (Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region) u kojem učestvuje Univerzitet u Sarajevu, a u cilju unapređenja vještina mladih istraživača univerziteta u regionu u vezi sa planiranjem i provođenjem istraživanja, učešćem u istraživačkim projektima te osnovama poduzetništva. Predavači će biti stručnjaci partnerskih univerziteta u projektu – Univerziteta u Koventriju i Univerziteta u Liježu.

Radni jezik seminara je engleski, a na njemu će učestvovati doktoranti i docenti Univerziteta u Crnoj Gori, Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu.

Rok za prijavu učešća na seminaru je četvrtak 13. juli 2017. godine, do 14:00 sati. Broj učesnika je ograničen.

Za prijavu je potrebno popuniti FORMULAR i poslati ga Službi za naučnoistraživački rad na e-mail adresu: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript .

 

Sastanci u okviru izrade studije EUA o istraživačkim kapacitetima u zemljama Zapadnog Balkana


Evropska univerzitetska asocijacija (EUA) trenutno provodi istraživanje u cilju izrade studije o istraživačkim kapacitetima u zemljama Zapadnog Balkana, a u okviru SPHERE projekta kojeg finansira Evropska komisija (SPHERE project - Support and Promotion for Higher Education Reform Experts). Cilj studije je prikupljanje informacija i mišljenja predstavnika visokoškolskih i istraživačkih institucija zemalja Zapadnog Balkana kako bi se razvoju istraživačkih potencijala u regionu pružila što bolja podrška.

U okviru aktivnosti prikupljanja informacija za spomenutu studiju, Univerzitet u Sarajevu je posjetila prof. dr. Melita Kovačević, redovna profesorica Sveučilišta u Zagrebu, u svojstvu EUA eksperta na projektu.

Profesorica Kovačević se danas u odvojenim sastancima susrela sa predstavnicima menadžmenta UNSA, prof. dr. Izetom Rađom, prorektorom za naučnoistraživački/ umjetničkoistraživački rad i akademikom Dejanom Miloševićem, predsjedavajućim Savjeta za nauku i umjetnost UNSA; predstavnicima menadžmenta organizacionih jedinica, te nastavnicima, saradnicima i doktorantima našeg Univerziteta.

Cilj sastanaka bili su razgovori i razmjena mišljenja u vezi sa podrškom naučnoistraživačkoj djelatnosti i razvojem istraživačkih potencijala na UNSA.


 


 
Diskusija

„O nauci i njenom vrednovanju“


Diskusija „O nauci i njenom vrednovanju“, održana je u srijedu, 5. jula 2017. godine, u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Uvodničar je bio uvaženi akademik prof. dr. Kemal Hanjalić, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Delft u Holandiji.

Prisutne je prigodnim obraćanjem na početku skupa pozdravio prof. dr. Izet Rađo, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu koji je prezentirao aktivnosti menadžmenta Univerziteta u Sarajevu u oblasti NI/UIR-a, kao i odlučnost Univerziteta i svih njegovih tijela na putu daljeg razvoja i unapređenja nauke i istraživanja na Univerzitetu u Sarajevu.

Akademik Hanjalić je u svom izlaganju govorio o stanju u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini, te o trendovima u nauci i njenom vrednovanju u svijetu, u razvijenim ali i zemljama u razvoju. Date su i preporuke  u cilju razvoja nauke i naučnoistraživačkog rada u Bosni i Hercegovini i na Univerzitetu u Sarajevu.

Nakon uvodnog izlaganja akademika Hanjalića, uslijedila je razmjena mišljenja o ovoj značajnoj temi, u kojoj su učestvovali članovi Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu, menadžment Univerziteta, prodekani organizacionih jedinica, te nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu.


Akademik Kemal Hanjalić je profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu i Tehničkog univerziteta Delftu u Holandiji. Rođen je u Sarajevu 1939. godine, gdje je 1964. završio Mašinski fakultet. Magistrirao je na Univerzitetu u Birmingemu, a doktorsku disertaciju iz oblasti mehanike fluida, odbranio je na prestižnom Imperial College of Science and Technology u Londonu. 
  
Kao redovni profesor predavao je na Univerzitetu Erlangen u Nirnbergu, Tehnološkom univerzitetu Mičigen u Sjedinjenim Američkim Državama, Univerzitetu La Sapienza u Rimu, te kao gostujući predavač na brojnim prestižnim univerzitetima širom svijeta (Imperial College of Science and Technology u Londonu, Univerzitet u Kembridžu, Univerzitet u Kaliforniji, Univerzitet u Kyotu, Univerzitet u Singapuru i dr.)

Akademik Hanjalić je u profesionalnoj karijeri obavljao i više različitih stručnih i društvenih funkcija: bio je direktor Instituta za procesnu tehniku,  dekan Mašinskog fakulteta, gradonačelnik Sarajeva, ministar za nauku i tehnološki razvoj u Republičkoj Vladi, te delegat Jugoslavije u Komitetu za životnu sredinu pri OECD-u u Parizu.
 
Objavio je više od 350 autorskih studija, te preko 200 radova koji su u naučno indeksiranim časopisima citirani preko 4000 puta.
 
Profesor Hanjalić je redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Kraljevske akademije za tehničke nauke Velike Britanije, član niza naučnih i stručnih udruženja u SAD-u, Turskoj, Švicarskoj, Japanu, Kini i drugim zemljama, te dobitnik brojnih priznanja i nagrada za naučnoistraživački rad. 

Prezentacija, akademik prof. dr. Kemal Hanjalić 

Diskusija
„O nauci i njenom vrednovanju“

Rektorat Univerziteta u Sarajevu organizira diskusiju pod naslovom „O nauci i njenom vrednovanju“, čiji će uvodničar biti uvaženi akademik prof. dr. Kemal Hanjalić.

Događaj će biti upriličen u srijedu 5. jula 2017. godine, sa početkom u 10:00 sati, u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

Pozivamo vas na učešće u diskusiji o ovoj značajnoj temi.

 

JAVNI POZIVI ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA NAUKE

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo raspisalo je javne pozive za su-finansiranje programa nauke kako slijedi:
-    Javni poziv za su-finansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata od posebnog interesa za Kanton Sarajevo u 2017. godini;
-    Javni poziv za su-finansiranje izdavanja naučnih časopisa u 2017. godini;
-    Javni poziv za su-finansiranje organiziranja naučnih skupova na području Kantona Sarajevo u 2017. godini;
-    Javni poziv za su-finansiranje izdavanja knjiga u 2017. godini;
-    Javni poziv za su-finansiranje objavljivanja naučnih radova u časopisima koji prate međunarodne referentne baze podataka u 2017. godini;
-    Javni poziv za su-finansiranje troškova izrade i odbrane doktorske disertacije u 2017. godini.

Tekstove javnih poziva i obrasce za prijavu možete naći na:  http://mon.ks.gov.ba/aktuelno/novosti/javni-pozivi-za-sufinansiranje-programa-nauke

 

Pokrenut još jedan naučni časopis u okviru Univerziteta u Sarajevu


30. juna 2017. godine objavljen je prvi broj naučnog časopisa Genetics & Applications (link: http://www.ingeb.unsa.ba/GA-1-1.pdf) u sklopu izdavačke aktivnosti Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu. Časopis će izlaziti dva puta godišnje (juni i decembar) u online i štampanoj verziji sa slobodnim pristupom i bez autorskih troškova za objavljivanje radova.

 

 

Promocija prvog rezultata projekta koji istražuje perspektive interaktivnih edukacijskih tehnika

Projekt Horizont 2020 – iMARECULTURE

KYRENIA – interaktivna digitalna priča


Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu je preko Sarajevo Graphics grupe postao prvi partner iz Bosne i Hercegovine u istraživačkom projektu Horizont 2020 iMARECULTURE, koji se finansira iz granta Evropske komisije. Projektni prijedlog u kome je partner bila Sarajevo Graphics grupa je izabran među četiri prijedloga u odnosu na 95 koji su pristigli na poziv, a čemu su doprinijele i već priznate ekspertize ove grupe u oblasti interaktivnog digitalnog pripovijedanja, potvrđene u velikom broju domaćih i međunarodnih projekata.

U okviru projekta iMARECULTURE, multidisciplinarni tim eksperata iz Sarajeva je osmislio novi metod interaktivnog digitalnog pripovijedanja pod nazivom hyper-storytelling koji je implementirao na priči o brodu Kyrenia, potonulom uz obale Kipra oko 288. godine prije nove ere. Riječ je o šest interaktivnih priča čije sklapanje vodi do mogućnosti da se kroz naprednu virtuelnu realnost zaplovi brodom Kyrenia.

Rad na ovom projektu otvara nova polja u edukativnim tehnikama, utoliko što ovakva prezentacija kulturne baštine ide u susret tehnoestetskim i multimedijalnim očekivanjima korisnika, a što otvara mogućnost da mnoge edukativne oblasti budu postavljene na interaktivne platforme.

Predstavljanje prvog rezultata H2020 projekta iMARECULTURE, interaktivne priče o brodu Kyrenia koji je potonuo oko 288. godine pr. n. e. blizu obale Kipra, bit će upriličeno u petak 9. juna s početkom u 14:00 sati na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (sala 3-02).

Videomaterijali i linkovi:

Kyrenia interaktivna priča: h.etf.unsa.ba/kyrenia/

Into video: https://youtu.be/UHAZEjrJUcg

Projekat H2020 iMARECULTURE: www.imareculture.eu

 


 
Održan seminar „Metodologija istraživačkog rada – put ka izvrsnosti“

 

Dvodnevni seminar pod nazivom „Metodologija istraživačkog rada – put ka izvrsnosti“ održan je 5. i 6. juna 2017. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, s ciljem unapređenja vještina mladih istraživača Univerziteta u Sarajevu u vezi sa planiranjem i provođenjem istraživanja, te pisanjem naučnih radova i prezentacijom istraživačkih rezultata.
Seminar je organiziran u okviru Erasmus+ projekta Re@WBC Jačanje istraživačkog potencijala u visokom obrazovanju za napredan razvoj regiona ZB (Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region) u kojem učestvuje Univerzitet u Sarajevu.
U ponedjeljak 5. juna 2017. godine seminar je pozdravnim obraćanjem otvorio prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, a uvodno izlaganje održao je prof. dr. Izet Rađo, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu. Prvog dana seminara učesnici su imali priliku čuti sljedeća izlaganja:

  • Informacijski servisi u nauci: baze podataka – Saša Madacki, dipl. komparativist, dipl. bibliotekar, Univerzitet u Sarajevu,
  • Napredovanje u karijeri – doc. dr. Zenan Šabanac, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu,
  • Pisanje i publiciranje naučnih radova: iskustva mladog istraživača – Nedim Čović, MA, doktorant, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.

Seminar je nastavljen 6. juna 2017. godine uvodnim izlaganjem akademika dr. Dejana Miloševića, predsjedavajućeg Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu, nakon čega su uslijedila izlaganja:

 • Mogućnosti i perspektive znanstvenog istraživanja i publiciranja u BiH: Pisanje naučnih radova iz ugla autora i recenzenata – prof. dr. Enver Zerem, Klinički centar Univerziteta u Tuzli,
  • Dizajniranje i objavljivanje istraživanja u referentnim časopisima – prof. dr. Naris Pojskić, direktor Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu,
  • PESTEL i SWOT analiza – pristup razradi rješenja problema – dr. sc. Vanja Kenjić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

PREZENTACIJE
 


 

 


 

Seminar „Metodologija istraživačkog rada – put ka izvrsnosti“

 

Rektorat Univerziteta u Sarajevu organizirao je dvodnevni seminar pod nazivom „Metodologija istraživačkog rada – put ka izvrsnosti“, koji se održava 5. i 6. juna 2017. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.
Nakon pozdravnog obraćanja prof. dr. Rifata Škrijelja, rektora Univerziteta u Sarajevu, i uvodnog izlaganja prof. dr. Izeta Rađe, prorektora za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, prvog dana seminara učesnici su imali priliku čuti sljedeća izlaganja:

  • Informacijski servisi u nauci: baze podataka – Saša Madacki, dipl. komparativist, dipl. bibliotekar, Univerzitet u Sarajevu,
  • Napredovanje u karijeri – dr. sc. Zenan Šabanac, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu,
  • Pisanje i publiciranje naučnih radova: iskustva mladog istraživača – Nedim Čović, MA, doktorant, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.

Seminar je organiziran u okviru Erasmus+ projekta Re@WBC Jačanje istraživačkog potencijala u visokom obrazovanju za napredan razvoj regiona ZB (Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region) u kojem učestvuje Univerzitet u Sarajevu, a u cilju unapređenja vještina mladih istraživača Univerziteta u Sarajevu u vezi sa planiranjem i provođenjem istraživanja, te pisanjem naučnih radova i prezentacijom istraživačkih rezultata.

Seminar će biti nastavljen 6. juna 2017. godine sa početkom u 10:00 sati u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

 

 


 

 

Prezentacija programa stipendija DAAD-a


Prezentacija programa stipendija DAAD-a (Njemačke agencije za akademsku razmjenu) bit će održana u ponedjeljak 22. maja 2017. godine u biblioteci Goetheovog instituta u Sarajevu (Maršala Tita 28, ulaz pored BBI Banke, IV sprat) sa početkom u 14:00 sati.
Ovom prilikom će biti predstavljeni DAAD programi stipendiranja za studente i naučno-nastavno osoblje za akademsku 2017/2018. godinu.

Za više informacija o prezentaciji možete posjetiti: https://www.facebook.com/events/1515213701864182/, a informacije o stipendijama DAAD-a dostupne su na: www.funding-guide.de.

 


 

 

Konkurs FMON-a za (su)finansiranje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je 4. maja 2017. godine objavilo Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini.

U skladu sa konkursnom procedurom i tekstom Konkursa, organizacione jedinice visokoškolskih ustanova svoje aplikacije podnose isključivo putem matičnih univerziteta.

Pozivamo vas da kompletirane prijave sa vašeg fakulteta/akademije/instituta dostavite u Rektorat Univerziteta u Sarajevu najkasnije do 23. maja 2017. godine, do 16:00 sati, kako bismo objedinjenu dokumentaciju za prijavu Univerziteta u Sarajevu blagovremeno dostavili Ministarstvu.

Tekst Konkursa i formular za prijavu dostupni su na www.fmon.gov.ba

 


 

Održan trening za korištenje jezgrenih baza u Web of Scienceu

U četvrtak 9. marta 2017. godine održan je prvi redovni trening za korištenje jezgrenih baza u Web of Scienceu, kao i podsistema Essential Science Indicators i Journal Citation Reports za nastavnike, saradnike i bibliotekare organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.

Prezentaciju je otvorio prof. dr. Izet Rađo, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad, naglasivši značaj alata koji su dostupni u okviru pristupa Web of Scienceu, koji će omogućiti analizu naučnoistraživačkog proizvoda Univerziteta u Sarajevu kao i mogući benchmarking sa drugim univerzitetima. U toku prezentacije predstavljeni su modusi pretraživanja svih raspoloživih indeksa, načini provođenja citatnih analiza, kao i izoliranje istraživačkih trendova. Trening su vodili gospodin Marko Zovko i gospodin Maximilliano Carloni iz Clarivate Analyticsa.


 


 

 

 

Predstavljena 23 naučnoistraživačka i

istraživačko-razvojna projekta Univerziteta u Sarajevu

Zajedničko javno predstavljanje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata Univerziteta u Sarajevu, čije je (su)finansiranje odobreno u okviru Konkursa Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za (su)finansiranje projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini, upriličeno je u četvrtak 16. februara 2017. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.
Događaju su prisustvovali rektor prof. dr. Rifat Škrijelj, akademik dr. Dejan Milošević, predsjedavajući Savjeta za nauku i umjetnost, prof. dr. Izet Rađo, prorektor za naučnoistraživački i umjetničkoistraživački rad, prof. dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, prof. dr. Zijad Mehić, prorektor za umjetnost, kulturu i sport, prof. dr. Maida Čohodar-Husić, prorektorica za kvalitet, i gospodin Jasmin Branković, voditelj projekata i pomoćnik za nauku i tehnologiju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.
Istakavši da su u okviru Konkursa Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za (su)finansiranje projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini odobrena 23 naučnoistraživačka i istraživačko-razvojna projekta Univerziteta u Sarajevu, rektor prof. dr. Rifat Škrijelj se osvrnuo na ulaganja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za nauku u 2016. godini te uputio riječi zahvalnosti Vladi Federacije BiH, posebno Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke na dosljednom podržavanju ovakvih projekata.
Gospodin Jasmin Branković, pomoćnik federalne ministrice obrazovanja i nauke, izrazio je zadovoljstvo zbog organizirane revije nauke koja podrazumijeva javno prezentiranje naučnoistraživačkih projekata koje je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauka podržalo u okviru prošlogodišnjeg konkursa.
Naglasivši značaj formiranja Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu, prorektor prof. dr. Izet Rađo je istakao da prioritetna polja djelovanja u oblasti naučnoistraživačkog i umjetničkoistraživačkog rada na Univerzitetu u Sarajevu, između ostalog, obuhvataju vidljivost Univerziteta u Sarajevu, doktorski studij, projekte, te uspostavu Fonda za razvoj Univerziteta u Sarajevu.

Ulaganja FMON-a za nauku u 2016. godini
•    Ukupna ulaganja za nauku FMON-a za 2016. godinu iznosila su 3.450.000,00 KM:
o    Transfer za oblast nauke od značaja za Federaciju 1.500.000,00 KM
o    Transfer za razvoj institucija nauke i podsticaj za NIR od značaja za Federaciju: 850.000,00 KM
•    Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za FBiH: 1.100.000,00 KM

Izdvajanja za Univerzitet u Sarajevu
•    Za Univerzitet u Sarajevu je u 2016. godini iz budžeta FMON-a izdvojeno 781.510,35 KM:
o    NIR i IR projekti – 286.510,35 KM za 23 projekta,
o    Podrška programima i projektima nauke – Ugovor između FMON-a i Univerziteta u Sarajevu na iznos od 495.000,00 KM

Konkurs za (su)finansiranje NIR i IR projekata
•    Kroz Konkurs za finansiranje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata od značaja za Federaciju BiH ukupno je 2016. godine odobreno 521.756,01 KM za sve javne univerzitete u FBiH, od čega za Univerzitet u Sarajevu 286.510,35 KM za ukupno 23 projekta.
•    Ocjenu sadržaja prijava vrši Savjet za nauku FMON-a i to u pogledu podobnosti, originalnosti, aktuelnosti, kvaliteta predloženih istraživanja, vrijednosti očekivanih rezultata, podobnosti podnosioca prijave i voditelja projekta, rokova, vremenskog okvira realizacije i ukupne cijene projekta. Prilikom izbora projekata prednost se daje po kriterijima naučne izvrsnosti, koji u skladu sa Konkursom uključuju:
o    broj objavljenih radova voditelja projekta u časopisima i zbornicima obuhvaćenim sa Web of Science  (baze CC, SCI EXPANDED i sl.) i drugim relevantnim međunarodnim bazama podataka,
o    naučnoistraživačku ili istraživačko-razvojnu saradnju sa drugom naučnoistraživačkom ili istraživačko-razvojnom institucijom iz BiH ili iz druge države.

Savjet za nauku FMON-a
Stalno radno tijelo FMON-a koje razmatra pitanja od značaja za razvoj naučne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine te predlaže mjere za njeno unapređenje. Članovi Savjeta su:
-    akademik prof. dr. Rešid Hafizović, predsjednik (oblast humanističkih nauka),
-    prof. dr. Ljerka Ostojić, dopisni član ANUBiH-a, zamjenica predsjednika (za oblast biomedicine i zdravstva),
-    prof. dr. Nermina Zaimović-Uzunović, član (oblast tehničkih nauka),
-    prof. dr. Mirsad Veladžić, član (oblast biotehničkih nauka),
-    prof. dr. Aida Crnkić, član (oblast prirodnih nauka),
-    prof. dr. Asim Peco, član (oblast društvenih nauka).
Zadaci Savjeta za nauku FMON-a, između ostalog, su i da ostvaruje kontakte i saradnju s domaćim i međunarodnim tijelima, institucijama i organizacijama u oblasti nauke, tehnologija i istraživanja; predlaže strateške pravce razvoja nauke u FBiH, te akcione planove i druge dokumente za njihovo provođenje; predlaže mjere za populariziranje nauke i naučnoistraživačke djelatnosti, te afirmiranje i usavršavanje naučnog podmlatka; priprema i predlaže kriterije, proceduru i dinamiku provođenja konkursa za finansiranje/sufinansiranje naučnoistraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji BiH, te razmatra izvještaje i daje ocjenu naučnih rezultata podržanih projekata.


23 predstavljena naučnoistraživačka i istraživačko-razvojna projekta Univerziteta u Sarajevu 

 

 

Univerzitet u Sarajevu obezbijedio pristup
 naučnim bazama podataka:
Web of Science, Scopus, SciVal i EBSCOhost 

 

Da bi se ostvarila misija univerziteta, pristup najnovijim naučnim informacijama u oblasti nastave i  istraživanja, planiranje naučnoistraživačkog rada na temelju dokaza i provođenje vrednovanja istraživačkih programa su od esencijalne važnosti. 

U okviru pretplata na naučne baze podataka, Univerzitet u Sarajevu je od 1. septembra 2016. godine svojim članicama obezbijedio pristup citatnim i agregatnim bazama podataka koje će zajednici nastavnika, istraživača, studenata i saradnika Univerziteta u Sarajevu omogućiti pristup najnovijoj tekućoj produkciji naučnih časopisa i knjiga (monografskih publikacija), kao i bibliografsko-citatnim bazama koje omogućuju praćenje pojave novih istraživanja (servisi tekućih upozorenja), kao i servise selektivne diseminacije informacija gdje bi svi nastavnici, saradnici i studenti imali svoj istraživački profil i na dnevnoj i sedmičnoj osnovi dobijali automatizirane obavijesti o njihovom polju interesiranja. Agregatne baze punog teksta osiguravaju pristup cjelovitim izdanjima časopisa i knjiga.

Obezbijeđen je pristup sljedećim bazama podataka:

Web of Science: bibliografska i citatna baza podataka koja u svoja tri indeksa, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index i Arts and Humanities Citation index, pokriva više od 18500 recenziranih časopisa. Omogućava praćenje produkcije sa najvišim impakt faktorima, kao i citatne analize koje su od iznimne važnosti za nastavnike i saradnike prilikom priprema njihovih radova za objavljivanje u eminentnim publikacijama.

Ugovoreni period pretplate: 1. 9. 2016–31. 8. 2017. godine;

Scopus: najveća bibliografska i citatna baza za istraživanje recenziranih objava u naučnim časopisima. Scopus ima ugrađene alate koji omogućuju istraživačima da učinkovito prate, analiziraju i vizueliziraju istraživanja lahko i na razini detaljnosti po njihovom izboru. Scopus nudi istraživačima brz, jednostavan i sveobuhvatan izvor za potporu istraživanjima u poljima tehničkih, medicinskih i društvenih nauka kao i u umjetnosti i humanističkim naukama. Scopus nudi pristup preko 22000+ naslova časopisa od preko 5.000 izdavača, preko 3800 časopisa u otvorenom pristupu (zlatni put), preko 33 miliona zapisa. Također je ugovoren i pristup bazi podataka SciVal koja omogućava evaluaciju naučnoistraživačkog rada. Ugovoreni period pretplate: 1. 9. 2016–31. 8. 2019. godine;

EBSCOhost: multidisciplinarna baza podataka punog teksta. Academic Search Complete sadrži više od 8500 periodika s punim tekstom, uključujući više od 7300 recenziranih časopisa. Osim punog teksta, ta baza nudi i indeksiranje i sažetke za više od 12500 časopisa i ukupno više od 13200 publikacija, uključujući monografije, izvještaje, dnevni red konferencija itd. Baza podataka sadrži PDF-dokumente sa sadržajem koji potječe čak iz 1887. godine. Većinu je teksta moguće pretraživati u PDF-u. Dostupne su i pretražive reference za više od 1400 časopisa. MasterFILE Premier sadrži cjelovite tekstove više od 1.700 periodika još iz 1975. MasterFILE Premier obrađuje gotovo sva opća područja, ali i cjeloviti tekst gotovo 500 referentnih knjiga i više od 164400 primarnih izvora te zbirku slika s više od 592000 fotografija, karata i zastava. Baza podataka ažurira se svakodnevno putem portala EBSCOhost. Business Source Complete važna je naučno-poslovna baza podataka, koja sadrži vodeću zbirku bibliografskog i cjelovitog sadržaja. U opsežan materijal koji ta baza podataka sadrži uvrštena su i kazala i sažeci najvažnijih naučno-poslovnih časopisa još od 1886. godine. Sadrži i pretraživač citiranih referenci iz više od 1300 časopisa.

Ugovoreni period pretplate: 1. 9. 2016–31. 8. 2017. godine.

 

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC