UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Priznavanje IVK

 

UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIZNAVANJE STRANE VISOKOŠKOLSKE KVALIFIKACIJE

1. ZAHTJEVI ZA STRUČNO PRIZNAVANJE (U SVRHU ZAPOŠLJAVANJA) PODNOSE SE UNIVERZITETU U SARAJEVU NA SLIJEDEĆU ADRESU:

UNIVERZITET U SARAJEVU
(Zahtjev za priznavanje IVK)
Obala Kulina bana 7/II
71000 SARAJEVO

2. ZAHTJEVI ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE (NASTAVAK OBRAZOVANJA) SE PODNOSE FAKULTETU ILI AKADEMIJI NA KOJOJ JE ORGANIZIRAN ODGOVARAJUĆI STUDIJSKI PROGRAM U ODNOSU NA STUDIJSKI PROGRAM PO KOJEM JE INOSTRANA VISOKOŠKOLSKA KVALIFIKACIJA STEČENA; UKOLIKO JE INOSTRANA VISOKOŠKOLSKA KVALIFIKACIJA STEČENA PO STUDIJSKOM PROGRAMU, A NE POSTOJI FAKULTET ILI AKADEMIJA NA KOJOJ JE ORGANIZIRAN ODGOVARAJUĆI STUDIJSKI PROGRAM, ILI JE STRANI STUDIJSKI PROGRAM MULTIDISCIPLINARAN/INTERDISCIPLINARAN, ZAHTJEV ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE SE PODNOSI UNIVERZITETU U SARAJEVU.

3. TROŠKOVI POSTUPKA PRIZNAVANJA UTVRĐENI SU CJENOVNIKOM U PRILOGU

4. UPLATA ZA STRUČNO PRIZNAVANJE SE VRŠI NA RAČUN UNIVERZITETA U SARAJEVU KAKO SLIJEDI:

Primalac: Univerzitet u Sarajevu
Svrha: Priznavanje IVK
Račun broj: 3383202250621169

UPLATA ZA STRUČNO PRIZNAVANJE U INOSTRANSTVU VRŠI SE NA RAČUN UNIVERZITETA U SARAJEVU, KAKO SLIJEDI:

IBAN CODE : BA391611000001144076
SWIFT CODE: RZBABA2S
BENEFICIARY BANK: Raiffeisen bank BiH
ADRESS: Zmaja od Bosne bb, Sarajevo BiH
BENEFICIARY NAME: Univerzitet u Sarajevu, Obala Kulina Bana 7/II
 

5. UPLATE ZA AKADEMSKO PRIZNAVANJE VRŠE SE U NA ADRESU FAKULTETA ILI AKADEMIJE KOJIM SE ZAHTJEV PODNOSI, A UKOLIKO SE ZAHTJEV PODNOSI UNIVERZITETU, UPLATA SE VRŠI NA RAČUN UNIVERZITETA NA NAČIN KAKO JE TO NAVEDENO POD TAKOM 4. OVOG UPUTSTVA.

UZ ZAHTJEV ZA STRUČNO PRIZNAVANJE PRILAŽE SE SLIJEDEĆA DOKUMENTACIJA: 

a)    tri kopije originalne isprave kojom se dokazuje inozemna visokoškolska kvalifikacija,
b)    prevod isprave iz tačke a) na jednom od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog tumača, u tri kopije,
c)    tri kopije originalne isprave kojom se dokazuje završeno razdoblje studija ili položeni ispiti,
d)    prevod isprave iz tačke c) na jednom od službenih jezika u BiH od strane ovlaštenog sudskog tumača, u tri kopije,
e)    studijski program na jeziku na kojem je stečeno obrazovanje i prevod na jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini,
f)    originalni završni rad (printani ili na CD-u) i rezime završnog rada na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini
g)    biografija,
h)    potvrda o uplati naknade za troškove postupka.

Napomena: Dostavljaju se isključivo ovjerene kopije

Dodatne informacije se mogu dobiti putem e-maila: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 

OBAVJEŠTENJE

Prijem stranaka zainteresiranih za postupak stručnog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na Univerzitetu u Sarajevu moguć je svakog radnog dana u vremenskom periodu od:
9:30 do 11:30 sati

uz obavezu prethodnog dogovora termina putem telefona : 033/565 -113

kontakt osoba: Berina Smajlović, dip.iur.- Pravilnik o priznavanju inostranih visokoškolskih kvalifikacija
- Zahtjev za priznavanje inostrane visokoškolske kvalifikacije
- Odluka o utvrđivanju cijene provođenja postupka akademskog i stručnog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija na licenciranim i akreditovanim visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC