UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Naučno-istraživački / umjetničko-istraživački rad

Naučno-istraživački rad i umjetničko-istraživački rad se izvodi na Univerzitetu u Sarajevu u okviru 30 organizacionih jedinica (25 fakulteta i akademija, 5 naučnoistraživačkih instituta) i 72 pod-organizacione jedinice (4 univerzitetska centra, 30 fakultetskih instituta, 23 laboratorije i 15 centara). Podizanju nivoa istraživačke dimenzije Univerziteta u značajnoj mjeri svojim radom i aktivnostima doprinosi pet naučnoistraživačkih instituta punopravnih članica Univerziteta u Sarajevu: Orijentalni institut, Institut za istoriju, Institut za jezik, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju i Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

Umjetničko istraživanje i umjetnički rad se realizira unutar Grupacije umjetnosti koju čine Akademija likovnih umjetnosti, Akademija scenskih umjetnosti, te Muzička akademija.


Više o…

Novosti
Savjet za nauku i umjetnost UNSA
HRS4R
Fondovi za NIR/UIR
Horizont 2020
Projekti
Baze podataka
Konferencije i stipendije
Registar istraživača
Kontakti

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC