UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Radionica

 

 Image

 

 Održana EURAXESS radionica

U četvrtak 8. decembra 2011. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu održana je EURAXESS radionica, na kojoj je učesnicima predstavljena EURAXESS inicijativa, BAMONET projekat, prava i obaveze lokalnih kontakt osoba, Evropska povelja za istraživače i Kodeks za zapošljavanje istraživača.

U Bosni i Hercegovini je počela realizacija FP7  projekta „Razvoj mreže centara za mobilnost u BiH (BAMONET)”, kojim će u naredne tri godine biti razvijena mreža centara za mobilnost istraživača na javnim univerzitetima. Prilikom pozdravnog obraćanja prof. dr. Hazim Bašić, prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, istakao je da je uloga ovih centara da ponude kvalitetne i konzistentne usluge, kao i personalizovanu pomoć mobilnim istraživačima, a posebno istraživačima iz Evrope i svijeta, koji žele početi ili nastaviti svoju naučnu karijeru u BiH.

Učesnici projekta su Ministarstvo civilnih poslova BiH (koordinator projekta), Univerzitet u Banjoj Luci („Bridgehead” partner) i Univerzitet u Sarajevu (partner).

U ime Ministarstva civilnih poslova BiH učesnike radionice je pozdravila gospođa Biljana Čamur, pomoćnica ministra civilnih poslova BiH u Sektoru za nauku i kulturu, te istakla: „Ovim projektom naučnoistraživačke institucije dobivaju kvalitetnu vezu sa više od 200 centara iste namjene u svim evropskim zemljama, a krovni Centar – EURAXESS Centar BiH – postao je punopravan član EURAXESS inicijative Evropske unije koju je do sada podržalo 37 zemalja.“

O EURAXESS inicijativi govorio je gospodin Mario Milanović, konsultant EURAXESS centra BiH, te predstavio njena četiri osnovna segmenta kojima se potpomaže mobilnost istraživača u Evropi: EURAXESS Jobs, EURAXESS Services, EURAXESS Rights i EURAXESS Links.

Gospođa Marina Radun, menadžer EURAXESS centra BiH, predstavila je BAMONET projekat i njegove ciljeve, te govorila o radnim paketima od kojih se projekat sastoji i aktivnostima koje su realizovane do sada.

U okviru održane radionice gospodin Stamenko Mijatović, portal administrator EURAXESS centra BiH, predstavio je EURAXESS web portal (www.euraxess.ba), čija je svrha pružanje on-line usluga i informacija široj akademskoj zajednici i istraživačkim radnicima. Portal je kreiran s ciljem postizanja vidljivosti osnovnih informacija i usluga koje pruža EURAXESS mreža u Bosni i Hercegovini.

Gospodin Ammar Miraščija, šef Odsjeka za nauku Ministarstva civilnih poslova BiH, govorio je o aktivnostima realiziranim u okviru FP7 People programa, te prezentirao sadržaj Evropske povelje za istraživače (European Charter for Researchers) i Kodeksa za zapošljavanje istraživača (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers).

 

 


 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC