UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konferencija za medije

 

 Image

Konferencija za medije
- Predstavljanje EURAXESS centra BiH -

U četvrtak 8. decembra 2011. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu održana je konferencija za medije u povodu predstavljanja EURAXESS centra BiH, čije je formiranje ocijenjeno kao jedan od rijetkih pozitivnih pomaka u Izvještaju o napretku BiH ka Evropskoj uniji.

O FP7 projektu „Razvoj mreže centara za mobilnost u BiH (BAMONET)”, EURAXESS inicijativi i EURAXESS mreži govorili su gospođa Biljana Čamur, pomoćnica ministra civilnih poslova BiH u Sektoru za nauku i kulturu, prof. dr. Hazim Bašić, prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, i gospodin Mario Milanović, konsultant EURAXESS centra BiH.

„Ministarstvo civilnih poslova BiH je pripremilo Strategiju razvoja nauke u BiH za period 2010–2015. godina. U skladu sa tom strategijom jedan od ključnih prioriteta odnosi se na učlanjenje BiH u najvažnije međunarodne asocijacije koje se odnose na oblast nauke i istraživanja i, naravno, jedan od ključnih prioriteta je poduzimanje mjera koje će doprinijeti mobilnosti istraživača“, navela je gospođa Čamur.

U Bosni i Hercegovini je počela realizacija FP7 projekta „Razvoj mreže centara za mobilnost u BiH (BAMONET)”, kojim će u naredne tri godine biti razvijena mreža centara za mobilnost istraživača na javnim univerzitetima. Projekat je finansirala Evropska komisija iz sredstava „Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj“ (FP7), programska oblast „PEOPLE”.

Učesnici projekta su Ministarstvo civilnih poslova BiH (koordinator projekta), Univerzitet u Banjoj Luci („Bridgehead” partner) i Univerzitet u Sarajevu (partner).

Kako je projektom planirano, formiran je jedan krovni (EURAXESS centar BiH) i dva uslužna centra (na Univerzitetu u Banjoj Luci i Univerzitetu u Sarajevu), sa kontakt osobama na ostalim javnim univerzitetima. Namjera je da se ova mreža proširi i na ostale univerzitete i institucije zainteresovane za nauku i istraživanje.

Prorektor Bašić je istakao značaj uspostave ovih centara sa aspekta realizacije doktorskih studija odnosno studija trećeg ciklusa. „Poznato je da je jedna od striktnih preporuka u vezi sa realizacijom doktorskih studija upravo obaveza studijskog boravka van matične institucije, odnosno doktoranti bi jedan dio istraživačkog rada trebali provesti u inostranstvu. Ovi centri imaju i odgovarajuću mrežu kontakt osoba i upravo je danas na Univerzitetu u Sarajevu završena prva faza obuke kontakt osoba, koje će djelovati na nivou pojedinih članica Univerziteta u koordinaciji sa dva uslužna centra i sa državnim EURAXESS centrom“, naglasio je prorektor Bašić.

Konsultant EURAXESS centra u BiH gospodin Milanović je istakao da ovi centri imaju ulogu pomoći domaćim i stranim istraživačima da se informiraju o svim faktorima važnim za njihov boravak u BiH, kao i za njihov rad, te dodao: „Oni će dobiti sve potrebne informacije o Bosni i Hercegovini i Sarajevu, zakonima koji su na snazi, vizama, kao i druge tehničke detalje, a bit će im pružena i pomoć u povezivanju sa institucijama koje su važne za njihov istraživački rad, dok će im servisni centri dodatno pomoći u radu.“
 

 


 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC