UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkurs

 

Image 

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, a u povodu obilježavanja 20 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini,


 Univerzitet u Sarajevu
o b j a v l j u j e
K O N K U R S
za izbor

najboljih literarnih i likovnih radova o temi:
Žena/majka u vremenu rata: Bogatstvo vrela vrijednosti, dostojanstva, osjećajnosti, hrabrosti, mudrosti i plemenitosti žene/majke u Bosni i Hercegovini

Centralna tema Konkursa se razrađuje kroz sljedeće četiri kategorije:

1. Učenici osnovnih škola u BiH

Tema: Moja majka braniteljica Bosne i Hercegovine
Literarni i likovni radovi o ovoj temi trebaju istaći prenošenje iskustva opstanka u opkoljenom Sarajevu i drugim gradovima i područjima Bosne i Hercegovine.

2. Učenici srednjih škola u BiH

Tema: Rat, opsada i žena – u riječi, slici ili fotografiji
Kroz svoje literarne radove o ovoj temi (esej, pripovijetka, poezija, dramska forma, intervju itd.) učenici trebaju iskazati svoja saznanja o ratu u BiH i o opsadi Sarajeva. Radovi mogu biti i likovni, kao i u formi zbirke fotografija o ženama u vrijeme opsade.

3. Studenti i građani u BiH

Tema: Bogatstvo vrela vrijednosti, dostojanstva, osjećajnosti, hrabrosti, mudrosti i plemenitosti žene/majke u Bosni i Hercegovini
Kroz radove o ovoj temi studenti i građani BiH trebaju iskazati svoje spoznaje moralnih vrijednosti koje su temeljile borbu i otpor.

4. Građani BiH u dijaspori

Tema: Život žene u izgnanstvu
Građani BiH koji se nalaze u dijaspori kroz ovu temu mogu iskazati svoja iskustva iz novih domova i osjećanja zbog udaljenosti iz domovine.

Literarni/likovni radovi mogu se dostaviti u štampanoj ili elektronskoj formi na adresu:
Univerzitet u Sarajevu
Služba za izdavačku djelatnost
Obala Kulina bana 7/III
71000 Sarajevo
s napomenom: Za konkurs Žena BiH
ili na e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript
Tel: 033/ 565 128

Najbolji radovi za svaku od četiri kategorije će biti novčano nagrađeni i to:

1. mjesto: 1000 KM
2. mjesto:   750 KM
3. mjesto:   500 KM
Odabir najboljih radova vršit će Redakcioni odbor sačinjen od nastavnika Univerziteta u Sarajevu. Nagrađeni kao i drugi radovi prema izboru Redakcionog odbora bit će štampani u prigodnim publikacijama.

Radove na Konkurs je moguće slati pojedinačno za sve četiri kategorije ili organizovano ispred obrazovnih institucija (osnovne i srednje škole) za radove iz prve ili druge kategorije.

Konkurs ostaje otvoren do 31. 03. 2012.


 

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC