UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Održan info dan

 

 Image

Održan info dan „Mobilnost istraživača – mogućnosti i primjeri dobre prakse“

Informativni dan o temi „Mobilnost istraživača – mogućnosti i primjeri dobre prakse“ održan je u četvrtak 10. maja 2012. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu. Ovaj događaj organiziralo je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u saradnji sa Rektoratom Univerziteta u Sarajevu i uz podršku Austrijske razvojne agencije.

Info dan su pozdravnim obraćanjima otvorili prof. dr. Hazim Bašić, prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, i gospodin Ammar Miraščija, šef Odsjeka za nauku Ministarstva civilnih poslova BiH.

Uz riječi dobrodošlice prisutnima prof. dr. Hazim Bašić je naveo da je ovaj događaj organiziran s ciljem upoznavanja s procedurama mobilnosti istraživača unutar jedinstvenog evropskog istraživačkog prostora, koji će na izvjestan način definirati zajedničke istraživačke ciljeve unutar Evropske unije i izvršiti integraciju istraživačkih kapaciteta unutar centara i unutar evropskih država kao i između država. Također, prorektor Bašić je naglasio da se radi o nastojanju kreiranja balansirane aktivnosti, po mogućnosti ujednačene, te da nije ideja napraviti jednostran tok kretanja istraživača, s obzirom da se Evropska unija opredijelila za stvaranje jedinstvenog društva znanja.

Cilj info dana bio je predstaviti mogućnosti za finansiranje mobilnosti istraživača iz BiH u EU programu FP7 te potencijalnim učesnicima u ovom programu predstaviti primjere dobre prakse iz regiona.

Gospodin Ammar Miraščija, šef Odsjeka za nauku Ministarstva civilnih poslova BiH, prisutnima je predstavio mogućnosti učešća institucija i istraživača iz Bosne i Hercegovine u evropskim programima međunarodne naučne saradnje.

Austrijska razvojna agencija i Ministarstvo civilnih poslova BiH su podržali osnivanje sistema državnih kontakt tačaka za okvirne programe EU u BiH (NCP FP BiH). Projekat je kreiran tako da podrži integraciju Bosne i Hercegovine u evropsko istraživačko područje (European Research Area – ERA). Razvojem sistema državnih kontakt tačaka (National Contact Points – NCP) pruža se podrška bh. istraživačima i istraživačkim institucijama pri uključivanju u najveći evropski fond za istraživanje i tehnološki razvoj – „Okvirni program Evropske unije za istraživanje i tehnološki razvoj“ (European Framework Programme for RTD – FP). Osnovni zadatak NCP FP BiH je promoviranje učešća bh. istraživača i istraživačkih institucija u „Sedmom okvirnom programu za istraživanje i tehnološki razvoj“ (FP7).

Gospodin Dalibor Drljača, državna kontakt tačka u Bosni i Hercegovini za mobilnost istraživača i regionalne programe, predstavio je PEOPLE – program za finansiranje mobilnosti istraživača. Gospodin Drljača je naveo da je svrha ovog programa usavršavanje istraživača kroz obaveznu mobilnost istraživača, razmjenu znanja među zemljama u različitim oblastima istraživanja u svrhu daljnjeg razvoja evropskog istraživačkog prostora (ERA), jačanje mobilnosti između univerziteta i industrije i jačanja veza sa nacionalnim sistemima, a da je namijenjen istraživačima (minimalno završene diplomske studije) na svim nivoima njihove karijere, u javnom i privatnom sektoru.

Gospodin Dimitris Sanopoulos, CERTH, Solun (Grčka), državna kontakt tačka u Grčkoj za program PEOPLE, i prof. dr. Miroslav Trajanović, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu (Srbija), govorili su o mobilnosti istraživača u njihovim zemljama te su predstavili primjere dobre prakse.

U Bosni i Hercegovini je u toku realizacija projekta FP7 „Razvoj mreže centara za mobilnost u BiH (BAMONET)”, kojim će u naredne tri godine biti razvijena mreža centara za mobilnost istraživača na javnim univerzitetima. Projekat je finansirala Evropska komisija iz sredstava „Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj“ (FP7), programska oblast: PEOPLE. Učesnici projekta su Ministarstvo civilnih poslova BiH (koordinator projekta), Univerzitet u Banjoj Luci („Bridgehead” partner) i Univerzitet u Sarajevu (partner).

Kako je projektom planirano, formiran je jedan krovni (EURAXESS centar BiH) i dva uslužna centra (na Univerzitetu u Banjoj Luci i Univerzitetu u Sarajevu), sa kontakt osobama na ostalim javnim univerzitetima. Namjera je da se ova mreža proširi i na ostale univerzitete i institucije zainteresovane za nauku i istraživanje.

O inicijativi EURAXESS govorio je gospodin Mario Milanović, konsultant EURAXESS centra BiH, te predstavio njena četiri osnovna segmenta kojima se potpomaže mobilnost istraživača u Evropi: EURAXESS Jobs, EURAXESS Services, EURAXESS Rights i EURAXESS Links.

EURAXESS ima za cilj da uspostavi održivu organizacionu strukturu mreže servisnih centara u BiH, čime bi bio omogućen pristup potpunim i ažuriranim informacijama i uslugama za istraživače iz Evrope i svijeta, koji žele početi ili nastaviti naučnu karijeru u Evropi.
 

PREZENTACIJE 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC