UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Članice UNSA

 

 

FAKULTETI I AKADEMIJE UNIVERZITETA U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI
ARHITEKTONSKI FAKULTET
EKONOMSKI FAKULTET
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
FARMACEUTSKI FAKULTET
FILOZOFSKI FAKULTET
GRAĐEVINSKI FAKULTET
MAŠINSKI FAKULTET
MEDICINSKI FAKULTET
MUZIČKA AKADEMIJA
PEDAGOŠKI FAKULTET
POLJOPRIVREDNO - PREHRAMBENI FAKULTET
PRAVNI FAKULTET
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA
ŠUMARSKI FAKULTET
VETERINARSKI FAKULTET
FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC