UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Inicijalni sastanak


 Image

 

Inicijalni sastanak – Tempus projekat „Reforma nastavnog plana i programa
nauka o baštini u Bosni i Hercegovini“ (BIHERIT)

U petak 01. 02. 2013. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu je počeo dvodnevni inicijalni sastanak predstavnika partnerskih institucija u Tempus projektu „Reforma nastavnog plana i programa nauka o baštini u Bosni i Hercegovini“ (BIHERIT – Curricular reform of heritage sciences in Bosnia and Herzegovina).

Riječi dobrodošlice uputio je prof. dr. Muharem Avdispahić, rektor Univerziteta u Sarajevu, a prisutnima su se obratili i gospodin Suad Muhibić, direktor Tempus ureda BiH, i doc. dr. Salmedin Mesihović, kontakt osoba za BIHERIT.

BIHERIT je Tempus projekat u kojem je Univerzitet u Sarajevu koordinator i jedan je od 108 Tempus projekata koji su izabrani kao najbolji tokom cijele konkursne procedure u prošloj godini. Ovim projektom vrši se proces modernizacije nastavnog plana i programa na tri univerziteta u Bosni i Hercegovini (na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitetu u Tuzli i Univerzitetu u Banjoj Luci) iz oblasti historije i arheologije. Reforma programa uključuje sljedeće aktivnosti:
- reforma master studija arheologije na Univerzitetu u Sarajevu;
- modernizacija bachelor i master studija iz oblasti historije na sva tri univerziteta gdje bi se predstavili moduli iz oblasti baštine, arheologije, historije umjetnosti, te očuvanje/konzerviranje i studije o muzejima.

Pored osnivanja master studija i predstavljanja novog modula baštine, ovim projektom se nastoji osigurati novi obučeni kadar koji će nakon završetka projekta preuzeti aktivnost za održivost projekta. Osim obučenog kadra, projektom se osigurava kvalitetna arheološka oprema, ažurirana biblioteka, stvaranje mreže između univerzitetskih institucija u Bosni i Hercegovini te sa partnerskim institucijama u Evropskoj uniji.

Partneri u projektu: Univerzitet u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) – koordinator, Univerzitet u Ljubljani (Slovenija), Univerzitet u Primorskoj (Slovenija), Univerzitet u Beču (Austrija), Institut za arheološka istraživanja McDonald u Kembridžu (Velika Britanija), Slobodni univerzitet u Berlinu (Njemačka), Univerzitet u Tuzli (Bosna i Hercegovina), Univerzitet u Banjoj Luci (Bosna i Hercegovina), Muzej Republike Srpske i Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.

Projekat BIHERIT će trajati dvije godine, od oktobra 2012. do oktobra 2014. godine.

 


 

 

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC