UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Najavljeno održavanje međunarodne konferencije

 

Najavljeno održavanje međunarodne konferencije

povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata

„Mjesto Prvog svjetskog rata u evropskoj historiji“


Konferencija za medije na kojoj je najavljeno održavanje međunarodne konferencije povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata „Mjesto Prvog svjetskog rata u evropskoj historiji” održana je u ponedjeljak 23. septembra 2013. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.
Međunarodna konferencija povodom stotinu godina od početka Prvog svjetskog rata „Mjesto Prvog svjetskog rata u evropskoj historiji” bit će održana od 19. do 21. juna 2014. godine i predstavljat će centralni naučni skup o početku Prvog svjetskog rata.
Ciljeve konferencije, program, učesnike i naslove referata su na konferenciji za medije predstavili prof. dr. Husnija Kamberović, direktor Instituta za istoriju Univerziteta u Sarajevu, dr. Vera Katz, Institut za istoriju Univerziteta u Sarajevu, i mr. sc. Amir Duranović, Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Napomenuvši da su pripreme za održavanje ove konferencije počele još 2010. godine te da su intenzivirane u periodu koji je slijedio, prof. dr. Husnija Kamberović je naveo da je namjera ove naučne konferencije da bude veliki naučni skup, tribina na kojoj će dijalog o svim aspektima početka Prvog svjetskog rata voditi naučnici iz Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta.
„Cilj konferencije je da se ponovo razmotre politički aspekti svjetskog rata, kao što su odnosi između velikih sila uoči Prvog svjetskog rata, ali i politika malih zemalja, formiranje sistema saveza i njihovih geopolitičkih i ideoloških temelja, sukob između imperijalnih uređenja i nacionalizma itd.“, istakao je profesor Kamberović, te dodao: „U isto vrijeme na konferenciji ćemo se fokusirati na iskustva i percepcije 'običnih ljudi', kako na ratištu tako i u pozadini fronta, kao i psihičke posljedice rata na preživjele. Na konferenciji će se raspravljati o neposrednom kao i dugoročnom utjecaju Velikog rata na razvoj evropskih društava. Također, namjeravamo razgovarati o tome kako je Prvi svjetski rat tretiran u raznim nacionalnim historiografijama ne samo na Balkanu nego i drugim historiografijama i kako je predstavljan u školskim udžbenicima. Na konferenciji namjeravamo razgovarati o mjestu rata u lokalnim, nacionalnim i transnacionalnim kulturama sjećanja i o tome na koji način je rat prezentiran u različitim medijima, književnosti i umjetnosti.“
Predstavivši tok priprema ove konferencije i suorganizatore, dr. Vera Katz je navela da je inicijativa za organizaciju konferencije pokrenuta od Instituta za istoriju Univerziteta u Sarajevu i direktora prof. dr. Husnije Kamberovića te da su suorganizatori konferencije instituti sa kojima Institut za istoriju ima dugogodišnju saradnju.
„Namjera organizatora je da konferencija u Sarajevu bude dinamičan forum akademske razmjene novih pristupa historiji Prvog svjetskog rata u kontekstu stogodišnjice njegovog početka“, naglasila je dr. Vera Katz.
Organizatori međunarodne konferencije su: Institut za istoriju Univerziteta u Sarajevu (Sarajevo), Institut za studije istočne i jugoistočne Evrope (Regensburg), Istraživački centar za humanističke nauke Mađarske akademije nauka (Budimpešta), Institut za balkanske studije i trakologiju pri Bugarskoj akademiji nauka (Sofija), Institut za nacionalnu historiju (Skoplje), Institut za savremenu historiju (Ljubljana), Hrvatski institut za povijest (Zagreb), Centar za studije jugoistočne Evrope pri Univerzitetu u Gracu (Grac).
„Učešće u radu konferencije potvrdilo je već 120 naučnika iz 26 evropskih zemalja te Sjedinjenih Američkih Država i Kanade“, istakao je mr. sc. Amir Duranović, te predstavivši učesnike konferencije naveo: „Što se tiče strukture učesnika, konferencija će biti spoj mladosti i iskustva; s jedne strane iskustvo i prepoznatljivost vrhunskih historiografa, a s druge strane mlade snage koje nadolaze i koje će na ovoj konferenciji imati priliku da se upoznaju, razmijene rezultate svojih istraživanja i time otvore puteve za buduće historiografske susrete.“
Naglašeno je da je cilj ove međunarodne konferencije i da se razmotre uzroci kao i političke, socijalne i ekonomske posljedice Prvog svjetskog rata na osnovu novih historijskih istraživanja u kontekstu evropske i, konkretnije, balkanske historije. Na konferenciji će se također istražiti naslijeđe svjetskog rata i njegovo mjesto u kolektivnom pamćenju danas. Konferencija želi naglasiti značaj Prvog svjetskog rata u evropskim društvima, ali u isto vrijeme uzet će se u obzir i šire međunarodne prilike.

 


 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC