UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Održana svečanost u povodu promoviranih doktora nauka trećeg ciklusa studija i promocije profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu

 

 

Održana svečanost u povodu promoviranih doktora nauka trećeg ciklusa studija i promocije profesora emeritusa Univerziteta u SarajevuSvečanost u povodu promoviranih doktora nauka trećeg ciklusa studija i promocije profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 19. decembra 2013. godine u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu.
Riječi dobrodošlice prisutnima uputio je prof. dr. Muharem Avdispahić, rektor Univerziteta u Sarajevu, te je prilikom obraćanja predstavio ostvarene rezultate Univerziteta u Sarajevu u toku ove godine.
„U decembru presabiremo rezultate jedne kalendarske godine i planiramo drugu. 2013. godina je započela jednoglasno usvojenim stavovima Senata o principima usaglašavanja s Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Februar je mjesec u kome smo se odlučno izjašnjavali o položaju visokog obrazovanja u budžetu Kantona Sarajevo, uz polovičan uspjeh naših napora“, naveo je rektor Avdispahić, te istakao da je u martu Zemaljski muzej BiH postao pridružena članica Univerziteta, a u aprilu i Gazi Husrev-begova biblioteka.
Podsjetivši da su u aprilu donesene izmjene zakona koje su otklonile dio prepreka na putu ka zauzimanju primjerenijeg mjesta u evropskim prostorima visokog obrazovanja i istraživanja, rektor Avdispahić je naglasio da je pet godina i tri mjeseca nakon propisanog roka Univerzitet dobio Statut kao najviši autonomni akt.
„Njegovim stupanjem na snagu Univerzitet je obogaćen punopravnim članstvom dva teološka fakulteta i pet naučnoistraživačkih instituta“, naveo je rektor Avdispahić, te naglasio da je jedna od lijepih vijesti iz jula bila odluka o uvođenju izbornih predmeta iz oblasti jezika, kulture i književnosti Roma.
„Septembar je obilježila izborna sjednica Senata u upotpunjenom sastavu, sa šest članova-studenata, uz zastupljenost svih grupacija nauka/umjetnosti i ciklusa studija. Izabrani su članovi Upravnog odbora – predstavnici Univerziteta – četiri redovna profesora i jedan student. Uručena su rješenja prvim dekanima za čije imenovanje se više ne traži saglasnost van Univerziteta“, naglasio je rektor Avdispahić.
Predstavivši brojne događaje održane u oktobru, poput dodjele počasnog doktorata Johnu Espositu, izlaganja ambasadora Univerziteta u Sarajevu Suleimana Yassira na skupu „Od orijentalizma do orijentologije“ u čast akademika Durakovića, konferencije IBAC 2013, 24. godišnje konferencije Alijanse univerziteta za demokratiju, rektor Avdispahić je naveo da su u novembru prvi put promovirani diplomanti, magistranti, doktoranti, svi na jednom mjestu, na svečanosti znanja u Zetri, njih 7.097.
„Godinu završavamo obnovom zahtjeva za institucionalnu akreditaciju, na osnovu inoviranog i dopunjenog Samoevaluacijskog izvještaja, nakon četvrte interne samoevaluacije. Prije dva dana okončano je i imenovanje predstavnika osnivača u Upravni odbor integriranog Univerziteta. To je okvir i nova stvarnost u kojoj smo se iskupili na današnjoj svečanosti“, istakao je rektor Avdispahić.

Na svečanosti su predstavljeni rezultati disertacija prve i druge generacije doktoranata trećeg ciklusa studija, kao i biografski podaci doktoranata, koji su akademsko zvanje doktora nauka stekli u skladu sa bolonjskim sistemom studiranja, a kojima su diplome uručene na Svečanoj promociji održanoj 9. 11. 2013. godine u Zetri.

Doktori nauka:
dr. Lana Kudumović – doktor tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma
dr. Mirela Imširija – doktor tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma
dr. Adnan Zoranić – doktor tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma
dr. Nasiha Pozder – doktor tehničkih nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma
dr. Muamer Bezdrob – doktor ekonomskih nauka iz oblasti menadžmenta
dr. Deni Memić – doktor ekonomskih nauka iz oblasti menadžmenta
dr. Jasna Bošnjović – doktor ekonomskih nauka iz oblasti menadžmenta
dr. Mirza Pozder – doktor tehničkih nauka iz oblasti građevinarstva

U ime prve i druge generacije doktora nauka trećeg ciklusa studija prisutnima se obratila dr. Lana Kudumović. „Svjesni onoga što nauka jeste i što se pod naučnim podrazumijeva, sticanjem diplome doktora nauka ušli smo u novu sferu naučnoistraživačkog rada“, navela je dr. Lana Kudumović, te istakla da bavljenje naučnoistraživačkim radom u zemlji kao što je Bosna i Hercegovina predstavlja izazov. „Pred nama je veliko neistraženo polje gdje prije svega moramo znati koristiti dosadašnja saznanja i spoznaje, ali i dati nove rezultate za buduće generacije. Upravo tako shvatamo koliko svaka napisana riječ treba biti teška. Cjeloživotno učenje je neminovnost i svaki dan je mogućnost za novo saznanje, a svaki propušteni dan je nepovratno izgubljen“, naglasila je dr. Lana Kudumović.

Svečanost je nastavljena promocijom profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu. Za dodjelu počasnog zvanja profesora emeritusa predlažu se posebno zaslužni penzionisani redovni profesori koji su u dužem vremenu doprinosili unapređivanju i razvoju univerzitetske nastave, naučnoistraživačkog odnosno umjetničkoistraživačkog rada i koji su stekli internacionalnu reputaciju.
Rektor prof. dr. Muharem Avdispahić je na čast profesora emeritusa Univerziteta u Sarajevu promovirao šesnaest penzionisanih redovnih profesora:
1.    dr. Nedžada Mulabegovića, rektora Univerziteta u Sarajevu u periodu od 1995. do 2000. godine i penzionisanog redovnog profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
2.    prof. Stjepana Roša, penzionisanog redovnog profesora Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu,
3.    dr. Šahziju Drecu, penzionisanog redovnog profesora Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
4.    dr. Adnana Salihbegovića, penzionisanog redovnog profesora Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
5.    dr. Josipa Baotića, penzionisanog redovnog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
6.    dr. Fatimu Lačević, penzionisanog redovnog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
7.    dr. Fehima Nametka, penzionisanog redovnog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
8.    dr. Zvonimira Radeljkovića, penzionisanog redovnog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
9.    dr. Vladu Sučića, penzionisanog redovnog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
10.  dr. Branka Mazića, penzionisanog redovnog profesora Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
11.  dr. Amiru Durić, penzionisanog redovnog profesora Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
12.  dr. Sonju Bijeljac, penzionisanog redovnog profesora Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
13.  dr. Esmu Velagić-Habul, penzionisanog redovnog profesora Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
14.  dr. Rifata Hadžiselimovića, penzionisanog redovnog profesora Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
15.  dr. Dubravku Šoljan, penzionisanog redovnog profesora Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,
16.  dr. Safera Međedovića, penzionisanog redovnog profesora Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

„Ovaj trenutak predstavlja završnu fazu u akademskim karijerama nas koji smo se opredijelili da svoj radni opus posvetimo Univerzitetu u Sarajevu“, naveo je dr. Nedžad Mulabegović prilikom obraćanja u ime svih danas promoviranih profesora emeritusa, te istakao: „Najponosniji smo na to da smo uz saradnju sa kolegama uspjeli da održimo kontinuitet funkcije i rada Univerziteta u Sarajevu, koji je sigurno bez konkurencije i najveća i najstarija visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini“.

Program svečanosti upotpunjen je muzičkom numerom C. Debussyja „Syrinx“, koju je izvela Nikolina Šušak, studentica prve godine flaute u klasi profesora Sakiba Lačevića, sa Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu.


 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC