UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Stipendije za studijsko usavršavanje na visokoškolskim ustanovama u Sloveniji

 

 

Stipendije za studijsko usavršavanje na visokoškolskim ustanovama u Sloveniji

 

Ambasada Republike Slovenije, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, obavijestila nas je da je u okviru Centra za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja Republike Slovenije (CMEPIS) za akademsku 2014/2015. godinu (u periodu od 1. 10. 2014 – 30. 09. 2015. godine), za državljane Bosne i Hercegovine na raspolaganju 18 mjesečnih stipendija za studijsko usavršavanje na visokoškolskim ustanovama u Sloveniji.
Ove stipendije su namijenjene za studente prvog, drugog ili trećeg ciklusa koji žele da dio svog studija (obično u trajanju od 3 do 10 mjeseci) provedu na jednoj od visokoškolskih institucija u Sloveniji. Stipendija se ne nudi za cjelokupne (degree) programe, kao ni za kurseve slovenačkog jezika. Ova stipendija podrazumjeva:
-    Mjesečni džeparac u iznosu 286 €,
-    Besplatan smještaj u Univerzitetskom studentskom centru,
-    Osnovno zdravstveno osiguranje.
Sve informacije o stipendiji možete naći na web stranici: http://www.cmepius.si/en/bilateralscholarships.aspx

Potrebna dokumentacija koju je potrebno dostaviti je:
1.    Prijavni obrazac,
2.    Pozivno pismo od univerziteta u Sloveniji (originalno pozivno pismo mora biti u dokumentaciji prilikom prijavljivanja),
3.    Kopija pasoša (sa slikom),
4.    1 pismo preporuke,
5.    Kopija diplome završenog studija i/ili prepis ocjena.
Svi ovi dokumenti moraju biti ili na slovenačkom jeziku ili prevedeni na engleski jezik. Dokumenti se dostavljaju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo – putem protokola u prizemlju), a rok za predaju je 05. juni 2014. godine do 16,00 sati. Nepotpuna dokumentacija se neće uzimati u obzir.


 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC