UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
REZULTATI POSLJEDNJEG POZIVA ERASMUS MUNDUS PROGRAMA

 

 

REZULTATI POSLJEDNJEG POZIVA ERASMUS MUNDUS PROGRAMA 
UNIVERZITET U SARAJEVU OSTVARIO PRAVO UČEŠĆA U SVIM PROJEKTIMA ODOBRENIM U POSLJEDNJEM KRUGU ERASMUS MUNDUS ACTION II PROGRAMA

 

Univerzitet u Sarajevu je obaviješten od partnerskih EU univerziteta da je ostvario pravo učešća u svim projektima odobrenim u posljednjem krugu Erasmus Mundus Action II programa.
Od 2008. godine, otkada je ovaj program otvoren za zemlje Zapadnog Balkana, do posljednjeg poziva prije prelaska u programski okvir Erasmus+, čime je ovaj program praktično zatvoren sa nedavnim objavljivanjem rezultata posljednjeg konkursa i samo će se realizirati tekući projekti, Univerzitet u Sarajevu je ostvario pravo učešća u svakom odobrenom projektu.

U decembru 2013. godine objavljen je podatak na web stranici agencije EACEA da je Univerzitet u Sarajevu jedina visokoškolska institucija u regiji zapadnog Balkana koja je ostvarila pravo učešća u svakom odobrenom projektu iz Erasmus Mundus programa.

Učešćem institucije u svih 19 projekata ili partnerstava od 2008. godine našim studentima, nastavnicima i saradnicima svake akademske godine omogućena je mobilnost na najmanje 30 EU univerziteta samo kroz ovaj program. Također, u 2012. godini, kad je otvorena mogućnost da univerzitet iz zapadnog Balkana dobije ulogu sukoordinatora, Univerzitet u Sarajevu je bio sukoordinator u projektu koji je predvodio Univerzitet u Gracu.

Koristeći mogućnosti ovog programa, nekoliko stotina naših studenata, nastavnika i saradnika boravili su na partnerskim EU univerzitetima, a približno isti broj studenata, nastavnika i saradnika sa EU univerziteta gostovali su na našim organizacionim jedinicama.

Konkursi za studente, nastavnike i saradnike kroz novoodobrene projekte objavit će se u jesen ove godine, o čemu će svi naši studenti, nastavnici i saradnici biti obaviješteni putem Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.  

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC