UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
PROMOCIJA DOKTORA NAUKA/ZNANOSTI
There are no translations available

 

UNIVERZITET U SARAJEVU  

REKTOR-PROMOTOR
prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c.
poziva vas da prisustvujete

PROMOCIJI DOKTORA NAUKA/ZNANOSTI

Četvrtak, 23. april 2015. godine s početkom u 13,00 sati
Svečana sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu
Obala Kulina bana 7/II


D O K T O R A N T I


Na čast DOKTORA SOCIOLOŠKIH NAUKA
Mr. AIDA SPAHIĆ

Na čast DOKTORA ŽURNALISTIČKIH NAUKA
Mr. JASMINA ČELEBIĆ
Mr. DRAGO MARTINOVIĆ


Na čast DOKTORA NAUKA SOCIJALNOG RADA
Mr. ERNA LUČIĆ

Na čast DOKTORA NAUKA U OBLASTI SPORTA I TJELESNOG ODGOJA
Mr. DŽENANA IMAMOVIĆ

Na čast DOKTORA KNJIŽEVNOHISTORIJSKIH NAUKA
Mr. SELMA RALJEVIĆ
      
Na čast DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
Mr. AHMED NOVO
Mr. SNEŽANA UNČANIN
Mr. NAIMA IMŠIRIJA-GALIJAŠEVIĆ
Mr. NENAD MIŠELJIĆ


Na čast DOKTORA PRAVNIH NAUKA
Mr. SANELA LATIĆ
Mr. NERMIN HALILAGIĆ
Mr. IZET LALIČIĆ


Na čast DOKTORA STOMATOLOŠKIH NAUKA
Mr. VILDANA DŽEMIDŽIĆ
Mr. IRMINA TAHMIŠČIJA


 

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC