UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Održan Kick-off sastanak Radne grupe Upravnog odbora LNSS projekta u Brašovu (Rumunija)


 

 

Održan Kick-off sastanak Radne grupe Upravnog odbora LNSS projekta

u Brašovu (Rumunija)

Univerzitet u Sarajevu – partner u Erasmus+ projektu
„Library Network Support Services (LNSS): Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services (CBHE 561987)“

 

Sastanak partnera Erasmus+ projekta „Library Network Support Services (LNSS): Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services (CBHE 561987)“ održan je u periodu od 7. do 10. marta 2016. godine u Brašovu (Rumunija).

Organizatori sastanaka bili su Transilvanijski univerzitet u Brašovu (Rumunija) te Tehnološki institut u Limericku (Irska), a sastanku su prisustvovali koordinatori projekta sa Transilvanijskog univerziteta u Brašovu, Tehnološkog instituta u Limericku, Univerziteta na Kritu (Grčka), Poljoprivrednog univerziteta u Tirani (Albanija), Univerziteta „Fan S. Noli” u Korči (Albanija), Kantonalne i univerzitetske biblioteke u Bihaću (BiH), Sveučilišta u Mostaru (BiH), Univerziteta u Tirani (Albanija), Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, Kosovo (Kosovo under UNSC Resolution 1244/99), Univerziteta Crne Gore (Crna Gora) te Univerziteta u Sarajevu (BiH). 

Predstavnici koordinatora projekta sa Tehnološkog instituta u Limericku prezentirali su temeljne ciljeve CBHE 561987 projekta, a potom je održan sastanak članova Radne grupe Upravnog odbora projekta na kojem su svi partneri kratko predstavili svoje institucije te učesnike projekta, svoje odgovornosti unutar projekta kao i potrebe i očekivanja u vezi s projektom. Na sastanku se potom detaljno diskutiralo o obavezama partnera u pogledu pisanja izvještaja, finansijskih izvještaja, izvještaja o mobilnosti te s tim u kauzalnoj vezi i strogim i složenim pravilima i zahtjevima Erasmus+ programa. Pažnja je posvećena i brojnim administrativnim pitanjima (konzorcijski sporazumi, interni i finalni izvještaji, upotreba loga projekta i slično) i radnim paketima projekta i to posebno: LNSS treningu, razvoju mrežnih modula, radionicama, kampanji Library National Awareness Days. Dogovoreno je da se naredni sastanak partnera održi u junu 2016. godine u Kantonalnoj i univerzitetskoj biblioteci u Bihaću (BiH) u periodu održavanja međunarodne konferencije o informacijskoj pismenosti.

 
 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC