UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konkurs za sufinansiranje akademske mobilnosti u akademskoj 2015/2016. godini - produžen rok

 

 

Konkurs za sufinansiranje akademske mobilnosti u akademskoj 2015/2016. godini-PRODUŽEN ROK

 

U okviru granta namijenjenog za „Učešće u programima mobilnosti na osnovu potpisanih institucionalnih programa mobilnosti sa univerzitetima u Hrvatskoj, Austriji, Sloveniji i Njemačkoj“, dodijeljenog od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu raspisuje Konkurs za sufinansiranje akademske mobilnosti u akademskoj 2015/2016. godini na jednom od 19 partnerskih univerziteta sa kojima Univerzitet u Sarajevu ima bilateralnu saradnju:

Hrvatska:
1.    Sveučilište u Osijeku
2.    Sveučilište u Rijeci
3.    Sveučilište u Splitu
4.    Sveučilište u Zagrebu
5.    Sveučilište u Zadru
Austrija:
6.    Univerzitet u Grazu
7.    Univerzitet Leopold-Franzens u Innsbrucku
8.    Univerzitet primijenjenih nauka u Salzburgu
9.    Univerzitet u Klagenfurtu
Slovenija:
10.    Univerzitet u Ljubljani
11.    Univerzitet u Mariboru
12.    Univerzitet u Primorskoj
Njemačka:
13.    Univerzitet u Aalenu
14.    Univerzitet Friedrich Alexander u Nürnbergu
15.    Univerzitet u Tübingenu
16.    Tehnološki univerzitet u Brandenburgu
17.    Univerzitet u Kasselu
18.    Univerzitet Julius Maximilians u Würzburgu
19.    Univerzitet u Stuttgartu

Na linku http://goo.gl/lP2HM8 su navedeni sporazumi prema naznačenim zemljama kao i web adrese spomenutih univerziteta.

STUDIJSKE OBLASTI
Dostupne su one akademske oblasti koje su na raspolaganju na ovim univerzitetima i pod uvjetom da dobijete odobrenje za studiranje/istraživanje od univerziteta kroz oficijelno pozivno pismo.

TRAJANJE STIPENDIJE:
•    minimalno 15 dana,
•    maksimalno 2 mjeseca.

IZNOS STIPENDIJE:
•    mjesečna stipendija u iznosu od 300,00 eura,
•    putni troškovi do 180,00 eura prema dostavljenim računima za sredstva javnog prevoza (avion, voz, autobus).
Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI
Na Konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i doktoranti) Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTACIJA:
1.    prijavni formular – popunjen sa traženim podacima i potpisan,
2.    Erasmus+ ugovor o učenju (Learning Agrement) – ugovor o učenju treba biti na dostupnom formularu (druga verzija dokumenta neće biti priznata), treba imati potpise studenta i potpis i pečat matične institucije – članice Univerziteta u Sarajevu,
3.    pozivno pismo – pismo koje trebate dobiti od univerziteta koji želite pohađati sa jasnom namjerom da se slažu sa vašim dolaskom i predloženim ugovorom o učenju, obavezno potpisan i opečaćen od odgovorne osobe za mobilnost,
4.    uvjerenje o položenim ispitima (prepis ocjena),
5.    CV (Europass format),
6.    potvrda o poznavanju stranog jezika – potrebno je priložiti certificiranu potvrdu o poznavanju engleskog ili jezika zemlje, zavisno od odabranog studijskog programa i jezika na kojem se izvodi nastava (minimalno nivo B1),
7.    scan pasoša – vodite računa da je pasoš validan u trenutku prijave i eventualnog boravka u inostranstvu, odnosno da mu period važnosti ne ističe minimalno tri mjeseca od povratka u Bosnu i Hercegovinu nakon perioda mobilnosti,
8.    pismo preporuke – 1 pismo preporuke od akademskog profesora koji je upoznat sa dostignućima studenta.

ROK ZA PRIJAVU
Rok za dostavljanje dokumentacije je do 05.05.2016. godine do 15:00 sati.

PRIJAVA
Svu traženu dokumentaciju dostavljate na jedan od dva načina:
•    putem e-maila na Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript (obavezno sva dokumentacija treba biti u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima),
•    putem protokola Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7, prizemlje) svaki radni dan do 15:00 sati do naznačenog roka za prijavu.

NAPOMENE:
•    stipendija se odnosi na mobilnost u trajanju od 15 dana do maksimalno 2 mjeseca,
•    period mobilnosti mora završiti do kraja akademske 2015/2016. godine (30. 09. 2016. godine),
•    svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
•    pozivno pismo treba biti na memorandumu institucije za koju se prijavljujete i potpisano od odgovornih osoba na toj instituciji (možete tražiti da vam dostave skenirano),
•    određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju i pozivno pismo, moraju imati potrebne potpise i pečate prilikom predaje,
•    samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
•    poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

DODATNE INFORMACIJE
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem e-maila: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript ili telefona 033/565-116.


PRIJAVNI FORMULAR

ERASMUS UGOVOR O UČENJU 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC