UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
JAVNI POZIV za upis kandidata na kurs japanskog jezika

 

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET

Sarajevo, 14. 6. 2016. godine


Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta broj: 02-01/274 od 14. 6. 2016. godine, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu,  o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV
za upis kandidata na kurs japanskog jezika


Pozivaju se svi zainteresirani za učenje japanskog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kurs se organizira u okviru saradnje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ambasade Japana u Bosni i Hercegovini, uz podršku Japanske fondacije, a nastavu izvodi izvorni govornik japanskog jezika.

Trajanje kursa: 30 sesija po 90 minuta u semestru
U zimskom semestru: od 3. 10. 2016. do 20. 1. 2017.
U ljetnjem semestru: od 20. 2. 2017. do 26. 5. 2017.

Nakon završetka kursa slijede testovi i prezentacije polaznika u trajanju od 1-2 sedmice.

Raspored
Nastava za prvi nivo (početni kurs)
Grupa A utorkom od 17:50-19:20 sati i četvrtkom od 19:30-21:00.
Grupa B četvrtkom od 17:50-19:20 i subotom 17:40-19:10.

Nastava za drugi nivo
Srijedom od 19:30-21:00 i subotom 16:-17:30.
Studenti trebaju imati predznanje udžbenika GENKI I, poglavlja 1-9.

Nastava za treći nivo

Srijedom od 17:50-19:20 i petkom 19:30-21:00.
Studenti trebaju imati predznanje udžbenika GENKI I/II.

Nastava za četvrti nivo
Utorkom od 19:30-21:00 i petkom od 17:50-19:20.
Studenti trebaju imati predznanje udžbenika GENKI I/II i knjige Chukyukara Manabu Nihongo, poglavlja 1-7.

Napomena: ovi rasporedi mogu biti izmijenjeni o čemu će polaznici biti blagovremeno obaviješteni.

Mjesto održavanja kursa
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1.

CIJENA KURSA PO KANDIDATU: 200,00 KM za oba semestra.
Radni materijal za kurs nije uključen u ovu cijenu.
Uplata će se vršiti prije početka kursa u septembru 2016. na račun Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu o čemu će polaznici biti naknadno obaviješteni.

Jezik podučavanja: engleski i japanski.

Certifikati: kandidatima koji zadovolje na kursu i provjerama znanja će biti uručeni certifikati o uspješnom pohađanju kursa i obimu sati (u junu 2017.).

Prijava na kurs:
1.    Molimo Vas da pošaljete popunjeni prijavni obrazac na sljedeću email adresu: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript (najkasnije do nedjelje, 18. 9. 2016. godine).
MolimoVas da obrazac ne popunjavate rukom već elektronski, na kompjuteru. Nakon što pošaljete popunjeni prijavni obrazac, putem elektronske pošte primit ćete svoj broj pod kojim ste se prijavili.

2.    Polaznici se pozivaju da dođu na Orijentacijski dan koji će se održati u petak, 30. 9. 2016. godine (tačno vrijeme i mjesto će se odrediti naknadno). U tom terminu će imati priliku razgovarati sa drugim polaznicima koji su završili prvi, drugi i treći nivo kursa.

Opis kursa
Prvi nivo/početni kurs (Grupa A i B)
Ovaj kurs je namijenjen polaznicima koji nemaju predznanje japanskog jezika. Kroz učenje osnovnih vještina govora, slušanja, pisanja i čitanja, studenti će po uspješnom okončanju kursa moći čitati i pisati sve znakove hiragana i katakana, kao i 145 znakova pisma kanji, a moći će i voditi kratke usmene razmjene o svakodnevnim temama i koristiti osnovne japanske strukture i izraze u datom kontekstu.

Drugi nivo
Ovaj kurs je namijenjen polaznicima koji su savladali gradivo iz udžbenika Genki I, poglavlje 1-9 ili posjeduju odgovarajuće predznanje japanskog jezika kako bi mogli pohađati ovaj nivo nastave. Ovim kursom pokrivene su osnove gramatike i svih 317 znakova pisma kanji. Po uspješnom okončanju kursa, polaznici će biti u mogućnosti da se uključe u razgovor o svakodnevnim temama u širokom opsegu.

Treći nivo
Ovaj nivo kursa namijenjen je polaznicima koji su savladali gradivo iz udžbenika Genki I i II ili posjeduju odgovarajuće predznanje japanskog jezika kako bi mogli pohađati nastavu na ovom kursu. Ovaj kurs će svojom tematikom obuhvatiti više izraza i vokabulara a akcenat će više biti na akademskim nego na konverzacijskim vještinama, iako će biti naglašene i vještine verbalne komunikacije. Na ovom nivou koristit će se udžbenik Chukyu kara Manabu Nihongo.

Četvrti nivo
Ovaj nivo kursa namijenjen je polaznicimakoji su savladali gradivo iz udžbenika Genki I i II, kao i udžbenika Chukyu kara Manabu Nihongo, poglavlje 1-7 ili posjeduju odgovarajuće predznanje japanskog jezika kako bi mogli pohađati nastavu. Ovaj kurs će obuhvatiti više gramatike i napredniji vokabular a fokus će biti i na naprednijim konverzacijskim vještinama.

Uslovi pohađanja kursa:
•    Polaznici se moraju ozbiljno posvetiti kursu;
•    Polaznici moraju imati namjeru da pohađaju kurs tokom cijele akademske godine (oba semestra);
•    Polaznici moraju naći vremena za prisustvo svim časovima i za završavanje zadaće;
•    Polaznici moraju provjeravati svoj email svaki dan tokom održavanja kursa.

Ovaj kurs je pokrenut u saradnji sa Ambasadom Japana u Bosni i Hercegovini uz podršku Japanske fondacije.

 

Prijavni obrazac
 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC