UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Monitoring posjeta Erasmus+ projekat „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju BiH“ (STIN

 

 

Monitoring posjeta

Erasmus+ projekat „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju BiH“ (STINT)

 

U četvrtak 30. juna 2016. godine na Univerzitetu u Sarajevu je održan monitoring realizacije projekta Erasmus+ pod nazivom „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju BiH“ (STINT) od Nacionalnog Erasmus+ ureda u Bosni i Hercegovini (NEOBiH) i Izvršne agencije za audiovizuelne komunikacije i kulturu (EACEA) iz Brisela.

Projekat iz programa Erasmus+ pod nazivom „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju BiH“ (STINT) je usmjeren na jačanje i unapređenje procesa internacionalizacije univerziteta i priznavanja kvalifikacija u Bosni i Hercegovini.

Nosioci projekta su Univerzitet u Istočnom Sarajevu i KU Leuveun iz Belgije. Pored EU partnera iz Belgije, Portugala (Instituto Politecnico Porto) i Velike Britanije (Buckinghamshire New University), bh. partneri u projektu su svi javni univerziteti u BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja i Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

Ciljevi ovog sastanka su bili: upoznavanje sa dosadašnjim aktivnostima, razmjena informacija o rezultatima projekta, dogovori o aktivnostima koje slijede te razmatranje mogućnosti održivosti projekta po njegovom okončanju.

Tokom tri godine, koliko projekat traje, predviđen je niz pojedinačnih i zajedničkih aktivnosti partnera u projektu, kojima je cilj veća internacionalizacija javnih univerziteta te efikasniji i kvalitetniji postupak priznavanja stranih visokoškolskih kvalifikacija.

Projekat je odobren u sklopu programa Erasmus+ Visoko obrazovanje – izgradnja međunarodnih kapaciteta, selekcijska 2015. godina. Trajanje projekta je tri godine. Projekat je zvanično započeo 15. oktobra 2015. godine, a trebao bi biti završen 14. oktobra 2018. godine.

Za više detalja o projektu pogledajte na: http://www.stint-project.net/.
 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC