UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Održana prezentacija međunarodnih projekata Univerziteta u Sarajevu
Održana prezentacija međunarodnih projekata Univerziteta u SarajevuS ciljem prezentacije projekata i projektnih aktivnosti te dogovora u vezi sa saradnjom organizacionih jedinica i Rektorata Univerziteta u Sarajevu, u srijedu 9. novembra 2016. godine održan je sastanak prorektora Univerziteta u Sarajevu i voditelja međunarodnih projekata Univerziteta. Sastanku su prisustvovali prof. dr. Izet Rađo, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad, prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju, prof. dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, i prof. dr. Maida Čohodar-Husić, prorektorica za kvalitet.
Sastanak je otvorio prorektor prof. dr. Izet Rađo koji je, uz riječi dobrodošlice prisutnima, istakao da je ovo prilika za razmjenu iskustava i dobre prakse pri implementaciji međunarodnih projekata, te izrazio podršku pri administriranju budućih projektnih aktivnosti.

Voditelji projekata su predstavili ciljeve kao i realizirane i planirane aktivnosti pri implementaciji sljedećih projekata:
1.    Razvoj nastavnog plana i programa masterskog studija iz politologije „Evropske studije i višerazinsko upravljanje“ (Curriculum Development joint European Political Science MA)  - euroPS
2.    Jačanje istraživačkog potencijala u visokom obrazovanju za napredan razvoj regiona zapadnog Balkana (Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region) – Re@WBC
3.    „Iz škole na posao“: Tranzicija studenata visokog obrazovanja sa posebnim potrebama u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini (School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Montenegro and Bosnia & Herzegovina) – Trans2Work
4.    Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini (Strenghtening of Internationalisation in BiH higher education) – STINT
5.    Modernizacija izučavanja geodezije na zapadnom Balkanu s naglaskom na kompetencije i ishode učenja (Modernising geodesy education in Western Balkan with focus on competences and learning outcomes) – GEOWEB
6.    Mreža bibliotekarskih usluga za podršku: Biblioteke u zemljama Zapadnog Balkana kroz razvoj osoblja i reformu bibliotekarskih usluga (Library Network Support Services: libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services) – LNSS
7.    „Spreman za biznis“: Integracija i ocjenjivanje praktične vještine preduzeća u inženjeringu i ICT studijama (Ready for BUSiness - Integrating and validating practical entrepreunership skills in engineering and ICT studies)  – REBUS
8.    Razvoj masterskog plana za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog Balkana (Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkans Countries) – NatRisk WeB
9.    Akademska evolucija zapadnog Balkana i profesionalna obuka za održivost infrastrukture prostornih podataka (Western Balkan Academic Education Evolution and Professional's Sustainable training for Spatial Data Infrastructures) – BESTSDI
10.    Kako voditi sportski klub do uspješne budućnosti (How to lead a sport club to a successful future) – SPORTGO
11.    Edukacija sportaša u preduzetništvu: Novi pristup dvojnoj karijeri (Athletes Learning Entrepreneurship - a new Type of Dual Career Approach)  – AtLETyC
12.    MATCH prilike za socijalnu inkluziju (MATCH Social Inclusion opportunities) – MATCH
13.    Javno zdravstvo u državama ZB: Unapređenje sektora i razvoj „One Health“ visokoobrazovne i naučnoistraživačke arhitekture (Public Health in The Western Balkans – Improvement in the Field of Public Health and Development of a “One Health” Educational and Scientific Architecture in Western Balkan countries) – OneHealth
14.    Razvoj visokog obrazovanja i društva stvaranjem kolaborativnog okruženja u umjetničkoj oblasti i medijima kroz regionalno studentsko partnerstvo u produkciji audio i videosadržaja (Creating a collaborative enviroment in the field of arts and media through regional student partnership in production of audio/video content) – StudAVP
15.    Cjeloživotno obrazovanje za održivu poljoprivredu Alpsko-dunavsko-jadranskog područja (Lifelong learning for sustainable agriculture in Alps-Danube-Adriatic Region) – LifeADA
16.    Imare-Culture – Advanced VR, iMmersive serious games and Augmented Reality as tools to raise awareness and access to European underwater Cultural Heritage – iMareCulture 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC