UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Održan seminar o evropskim dokumentima: Povelja za istraživače i Procedure za zapošljavanje istraživ

Održan seminar o evropskim dokumentima: Povelja za istraživače i Procedure za zapošljavanje istraživačaRektorat Univerziteta u Sarajevu organizirao je seminar o evropskim dokumentima: Povelji za istraživače i Procedurama za zapošljavanje istraživača (The European Charter for Researchers and The Code of Conduct for the Recruitmenet of Researchers), koji je održan u ponedjeljak 28. novembra 2016. godine.
Uvodnim obraćanjem seminar je otvorio prof. dr. Izet Rađo, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, nakon čega su prisutni imali priliku upoznati se sa projektom Re@WBC – Jačanje istraživačkog potencijala u visokom obrazovanju za napredan razvoj regiona ZB, koji je predstavila prof. dr. Senada Kalabušić, voditeljica projekta.
Evropske dokumente: Povelju za istraživače i Procedure za zapošljavanje istraživača, predstavili su prof. dr. Senada Kalabušić i mr. sc. Zenan Šabanac, član projektnog tima.
Seminar je realiziran u okviru aktivnosti Erasmus+ projekta Re@WBC – Jačanje istraživačkog potencijala u visokom obrazovanju za napredan razvoj regiona ZB (Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region), u kojem učestvuje Univerzitet u Sarajevu s ciljem upoznavanja istraživača Univerziteta u Sarajevu sa naprijed spomenutim dokumentima koje je Evropska komisija usvojila 2005. godine u vidu preporuka za istraživačke institucije. Brojni istraživači Univerziteta u Sarajevu, studenti trećeg ciklusa i istraživači na početku svoje istraživačke karijere učestvovali su u seminaru održanom u cilju promocije generalnih principa rada, zapošljavanja, uloge i odgovornosti istraživača te institucija na kojima istraživači rade, a što je sadržano u evropskoj Povelji za istraživače i Procedurama za zapošljavanje istraživača.

Prezentacija projekta Enhancement of HE research potential contributing to further growth of the WB region

Standardi, principi i alati Evropske unije u vezi sa razvojem karijera istraživača

Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC