UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
STINT Erasmus+ Capacity Building: sastanak konzorcija u Velikoj Britaniji
STINT Erasmus+ Capacity Building: sastanak konzorcija u Velikoj BritanijiU okviru implementacije Erasmus+ Capacity Building projekta „Jačanje internacionalizacije bh. visokog obrazovanja“ (STINT), Univerzitet u Sarajevu je učestvovao u konzorcijskom sastanku u High Wycombeu, Velika Britanija, u periodu od 30. 11. do 04. 12. 2016. godine. Domaćin ovog sastanka je bio Novi univerzitet Buckinghamshire.

Na sastanku su svi prezentirali izvještaje koji su reflektirali rad tokom prve godine projekta, predstavljene su SWOT-analize (snage, slabosti, šanse i prijetnje) svake institucije u području internacionalizacije i priznavanja kvalifikacija, kao i prijedlozi zakonodavnih dokumenata u oblasti internacionalizacije. Predstavljene SWOT-analize dobijene su na osnovu obimnog anketiranja studenata te akademskog i administrativnog osoblja, koji su odgovorni za međunarodnu saradnju na svojoj instituciji, a koji su doprinijeli procesu prikupljanja informacija o stanju internacionalizacije u BiH. Objedinjavanjem ovih analiza dobila se jasnija slika stanja internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, te su prikazani vanjski i unutrašnji faktori kako bi se utvrdilo stanje i odredio najbolji način definiranja buduće faze ovog projekta – izrada strategija internacionalizacije, pravilnika o mobilnosti i zajedničkog modela priznavanja kvalifikacija u Bosni i Hercegovini.

„Jačanje internacionalizacije bh. visokog obrazovanja“ (Strengthening of Internationalisation in B&H Higher Education) ili skraćeno STINT je Erasmus+ projekat u okviru ključne aktivnosti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Building in Higher Education). Koordinator ovog projekta je Katolički univerzitet u Leuvenu (Belgija), a ostali partneri iz Evropske unije su Politehnički univerzitet u Portu (Portugal) i Novi univerzitet Buckinghamshire (Velika Britanija).

Bh. partnere čini osam javnih univerziteta (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Zenici i Univerzitet u Bihaću), te predstavnici vlasti u oblasti obrazovanja: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Centar za informiranje i priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta i Agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske.

Projekat je usmjeren na jačanje i unapređenje procesa internacionalizacije univerziteta i priznavanja kvalifikacija u Bosni i Hercegovini. Tokom tri godine, koliko projekat traje, cilj je implementirati niz pojedinačnih i zajedničkih aktivnosti partnera u projektu u postizanju internacionalizacije javnih univerziteta te efikasniji i kvalitetniji postupak priznavanja stranih visokoškolskih kvalifikacija. U obje oblasti očekuje se donošenje strategije na nivou svakog partnera. 


 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC