UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
PROMOCIJA DOKTORA NAUKA I UMJETNOSTI
PROMOCIJA DOKTORA NAUKA I UMJETNOSTI

- TREĆI CIKLUS STUDIJA -


REKTOR-PROMOTOR

prof. dr. Rifat Škrijelj


Četvrtak, 22. decembar 2016. godine u 13:00 sati

Svečana sala Univerziteta u Sarajevu

Obala Kulina bana 7/II

 

D O K T O R A N T I


Na čast DOKTORA TEHNIČKIH NAUKA – OBLAST: ARHITEKTURA I URBANIZAM

VEDAD ISLAMBEGOVIĆ


Na čast DOKTORA EKONOMSKIH NAUKA – OBLAST: MENADŽMENT

RANKO MARKUŠ

AMRA RIZVIĆ

LEJLA TURULJA

MIRNA PAJEVIĆ

ADMIR BEŠLAGA

SEAD BAŠIĆ

LJILJAN VESELINOVIĆ


Na čast DOKTORA TEHNIČKIH NAUKA – OBLAST: AUTOMATIKA I ELEKTRONIKA

DINKO OSMANKOVIĆ

EMIR SOKIĆ


Na čast DOKTORA POLITIČKIH NAUKA

ERMIN KUKA


Na čast DOKTORA HISTORIJSKIH NAUKA

ALMIR MARIĆ

AMIR DURANOVIĆ


Na čast DOKTORA PSIHOLOŠKIH NAUKA

AMELA DAUTBEGOVIĆ


Na čast DOKTORA FILOZOFSKIH NAUKA

KENAN ŠLJIVO

ZORA HESOVA


Na čast DOKTORA SOCIOLOŠKIH NAUKA

ABDULGAFAR VELIĆ

ADNAN FOČO


Na čast DOKTORA MUZIČKIH UMJETNOSTI – OBLAST: KLAVIR

MILAN LUCIĆ


Na čast DOKTORA MUZIČKIH UMJETNOSTI – OBLAST: KOMPOZICIJA

DINO REŠIDBEGOVIĆ


Na čast DOKTORA HEMIJSKIH NAUKA

SAIDA IBRAGIĆ

MIRSADA SALIHOVIĆ


Na čast DOKTORA MATEMATIČKIH NAUKA

HERMINA ALAJBEGOVIĆ

VAHIDIN HADŽIABDIĆ


Na čast DOKTORA KOMPJUTERSKIH NAUKA

ADIS ALIHODŽIĆ  

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC