UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Konstituiran Savjet za nauku i umjetnost na Univerzitetu u Sarajevu
Konstituiran Savjet za nauku i umjetnost

na Univerzitetu u SarajevuNa 3. redovnoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, održanoj 28. 12. 2016. godine, konstituiran je Savjet za nauku i umjetnost na Univerzitetu u Sarajevu.

Savjet za nauku i umjetnost je stručno i savjetodavno tijelo Senata Univerziteta koje ima sljedeće nadležnosti:
•    Senatu Univerziteta predlaže strategiju razvoja i unapređenja nauke i umjetnosti na  Univerzitetu u Sarajevu;
•    razmatra naučnoistraživačke projekte po javnim pozivima kojima se aplicira preko  Univerziteta u Sarajevu;
•    daje mišljenje o raspodjeli vanbudžetskih prihoda od naučne i umjetničke djelatnosti;
•    obavlja i druge poslove u oblasti naučnoistraživačkog rada i umjetnosti koje mu odredi Senat Univerziteta.

Savjet za nauku i umjetnost ima devet članova, od kojih su: jedan predstavnik Univerziteta, šest predstavnika fakulteta/akademija/instituta, jedan predstavnik studenata i jedan predstavnik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.
Na održanoj sjednici Senata imenovani su članovi Savjeta za nauku i umjetnost na Univerzitetu u Sarajevu:
1.    akademik dr. Dejan Milošević, predstavnik Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka,
2.    akademik dr. Muris Čičić, predstavnik Grupacije društvenih nauka,
3.    akademik dr. Branislava Peruničić, profesor emeritus, predstavnik Grupacije tehničkih nauka,
4.    dr. Ivan Čavlović, profesor emeritus, predstavnik Grupacije umjetnosti,
5.    dr. sc. Elijas Tauber, predstavnik Univerziteta u Sarajevu,
6.    doc. dr. Semir Vranić, predstavnik Grupacije medicinskih nauka,
7.    predstavnik Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu,
8.    Lejla Lasić, student trećeg ciklusa studija, predstavnik Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu,
9.    prof. dr. Izet Rađo, prorektor, predstavnik Grupacije humanističkih nauka.


 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC