UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
PREPORUKA SENATA UNIVERZITETA U SARAJEVUPREPORUKA SENATA UNIVERZITETA U SARAJEVUNa osnovu člana 56. Statuta Univerziteta u Sarajevu, a u skladu sa inicijativom Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu o neodržavanju predavanja i ispitnih rokova na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu u terminima centralnih sedmičnih molitvi pripadnika islamske, katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti, kao i ostalih vjerskih zajednica, Senat je na 3. sjednici održanoj 28. 12. 2016. godine, donio slijedeću

P R E P O R U K U

S ciljem poštivanja ljudskih prava i sloboda pripadnika svih vjerskih zajednica, pri planiranju studijske godine, vodit će se računa o terminima centralnih sedmičnih molitvi pripadnika islamske, katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti, kao i ostalih vjerskih zajednica.

Preporučuje se organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, da u pripremi akademskog kalendara, te drugih dokumenata koji uređuju plan i program, aktivnosti, izvođenje nastave i ispita, a uvažavajući pravo studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja islamske vjeroispovijesti koji studiraju, rade i djeluju pri Univerzitetu u Sarajevu, te drugih javnih događaja koji uključuju šire grupe studenata, a predstavljaju fakultativni ili obavezujući dio akademskog rada, usavršavanja i obrazovanja, vode računa da ne zakazuju akademske obaveze petkom i to: od 11:45 do 13:00 sati u periodu zimskog računanja vremena, odnosno od 12:45 do 14:00 sati u periodu ljetnog računanja vremena.

Preporučuje se organizacionim jedinicama i nastavnom osoblju da u slučaju zakazivanja obaveza u dane vikenda, vode računa o terminima centralnih sedmičnih molitvi pripadnika katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti, kao i ostalih vjerskih zajednica, te da u tim terminima ne zakazuju akademske obaveze.

Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu i Univerzitet u Sarajevu, kao institucije utemeljene na univerzalnim vrijednostima, iskazuju trajno opredjeljenje za poštivanje svih ljudskih prava, ravnopravnost i borbu protiv svih oblika diskriminacije.

PREPORUKA

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC