UNIVERSITY OF SARAJEVO


Home
News & Events
About University
Members of UNSA
Regulations
Izvještaji
Teaching and Students
Science and Arts
Quality Management
International relations
Publishing
Upute o plagijarizmu
Contact
Search
Links
Priznavanje IVK
Public Procurement
Competiton Calls
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Institut za jezik
There are no translations available

KONKURS za izbor u zvanje

Raspisuje se konkurs za  izbor u zvanje:
-     naučni saradnik za oblast lingvistike – bosanski, hrvatski, srpski jezik (Odjeljenje za standardni jezik) – 1 izvršilac

Uvjeti konkursa:
Pored Općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene članom 31. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 26/16).
Za izbor u zvanje naučnog saradnika uvjeti su:
-    visoka stručna sprema (oblast bosanski, hrvatski i srpski jezik);
-    naučno zvanje doktora nauka iz oblasti za koju se bira ili stepen trećeg ciklusa studija iz oblasti za koju se bira sa prosječnom ocjenom na prvom, drugom i trećem ciklusu studija najmanje 8 ili 3,5;
-    najmanje tri naučna rada  iz oblasti za koju se bira objavljena u priznatim publikacijama;
-    pokazane naučnoistraživačke sposobnosti.

Potrebna dokumentacija:
-    Prijava na konkurs;
-    Izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija, ne stariji od 6 mjeseci;
-    Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija, ne starije od 6 mjeseci;
-    Dokaz o stečenom zvanju doktora nauka, original ili ovjerena kopija;
-    Prijevod gore navedene diplome, original ili ovjerena kopija ukoliko je izdata van BiH;
-    Rješenje o nostrifikaciji gore navedene  diplome, original ili ovjerena kopija;
-    Dokaze da su radovi objavljeni;
-    Biografija i  bibliografija.
Rok za dostavljanje prijava po javnom oglasu je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja.   
Prijavu dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: „Univerzitet u Sarajevu – Institut za jezik, ulica Hasana Kikića 12, Sarajevo“ sa naznakom „Prijava na konkurs“.
Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

EnglishBosanski
 

Check mail

Username:

Password:


 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC