UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Održana tribina o temi Antisemitska politika NDH u Bosni i Hercegovini
Održana tribina o temi Antisemitska politika NDH u Bosni i Hercegovini


Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta, na Univerzitetu u Sarajevu je u četvrtak 9. marta 2017. godine održana tribina o temi Antisemitska politika NDH u Bosni i Hercegovini.
Na tribini, koju su organizirali Univerzitet u Sarajevu i Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, izlagači su bili predstavnici Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu: dr. Elijas Tauber, mr. sc. Merisa Karović-Babić i mr. sc. Almir Grabovica, te mr. sc. Benjamina Londrc sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku.

Uvodnim obraćanjem tribinu je otvorio prof. dr. Zijad Mehić, prorektor za umjetnost, kulturu i sport Univerziteta u Sarajevu, podsjetivši da se termin holokaust koristi kako bi se opisao genocid i svi drugi zločini protiv čovječnosti i međunarodnog prava, koje su nacisti i njihovi saveznici počinili u periodu od 1933. do 1945. godine, planski i sistematski, ubijanjem desetina miliona ljudi i djece. Naglasivši da je holokaust iza sebe ostavio trajne posljedice, te bitno promijenio demografsku sliku Evrope, prorektor Mehić je naveo da natpis iznad ulaza u Muzej u Dachauu Oni koji zaborave historiju osuđeni su na to da je ponovo dožive šalje poruku imperativa učenja o holokaustu i genocidu počinjenom nad mnogim narodima sa ciljem da se prevenira njegovo činjenje i ponavljanje u budućnosti.

Dr. Elijas Tauber, naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, istakao je da tribina o temi Antisemitska politika NDH u BiH ima za cilj da akademska zajednica grada Sarajeva, a posebno studenti, sazna nešto više o holokaustu i načinu na koji se dogodio, te razmisli o tome šta treba učiniti da se više nikad ne ponovi. Dr. Tauber je napomenuo da Institut svake godine organizira tribinu o holokaustu te da je svaki put u pitanju druga tema.

„Ove godine odlučili smo da obradimo zakone koji su donošeni u vrijeme Nezavisne države Hrvatske, a koji su bili projicirani tako da se uništi dignitet Jevreja, da se opljačkaju kao zajednica i pojedinci te da, na kraju, budu provedeni u koncentracione logore“, naveo je dr. Tauber, te pojasnio da je riječ o rasnim zakonima, odnosno zakonima za zaštitu države naroda arijevske krvi, na osnovu kojih su odmah izbrisani svi drugi koji to nisu – Jevreji, Romi i Srbi, mada su se ti zakoni najvećim dijelom odnosili na Jevreje i Rome. Podsjetio je da su u našim krajevima ovi zakoni doneseni samo sedam dana nakon formiranja NDH te da se zapravo radilo o prepisanim nirnberškim zakonima Njemačke. Razlika je, kako je rekao dr. Tauber, bila samo u tome što su nirnberški zakoni imali neke svoje osobenosti u smislu odluka koje su donošene u provođenju zakona i načina na koji su se provodile.

Mr. sc. Benjamina Londrc, autorica knjige „Pravni položaj Jevrejske zajednice u BiH od 1918. do 1945. godine“, istakla je da suživot s Jevrejima u BiH nije priča samo o Jevrejima već o svim narodima koji su živjeli u BiH tokom proteklih 500 godina i više.

„Jevreji su tih proteklih 500 godina preživjeli mnogo i lijepih i ružnih situacija, a one lijepe zaista trebamo pamtiti. Međutim, ova tribina jedan je od načina da se govori o ružnim trenucima kroz koje je jevrejsko stanovništvo prošlo tokom Drugog svjetskog rata i vremena NDH“, naglasila je mr. sc. Benjamina Londrc, zaključivši da to treba biti nauk i pouka da se nešto slično više nikada ne ponovi. Fokus predavanja mr. Londrc bio je na pravnom položaju Jevrejske zajednice do Drugog svjetskog rata, odnosno u periodu NDH. Osim toga, dala je i kratak pregled najznačajnijih zakonskih propisa iz tog perioda, od dolaska Jevreja na područje BiH, osmanskog i austrougarskog perioda te perioda Prvog svjetskog rata i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

Mr. sc. Merisa Karović-Babić je u okviru održane tribine govorila o nacionalsocijalističkoj rasnoj politici u periodu od 1933. do 1938. godine, dok je mr. sc. Almir Grabovica održao predavanje pod naslovom „Provođenje antisemitskih zakona: žuta traka, prisilni rad, iseljavanje iz stanova“.

 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC