UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Muzička akademija

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu,
Muzička akademija u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj komisije i Radnu verziju doktorske disertacije kandidata:

mr. Emina Smolović, docent na Odsjeku za gudačke instrumente i gitaru - violina Muzičke akademije u Sarajevu

NASLOV RADNE VERZIJE: Specifičnosti izvođačke interpretacije sonata za violinu i klavir Wolfganga Amadeusa Mozarta

MENTOR NA UMJETNIČKOM PROJEKTU: red. prof. mr. Angel Stankov

MENTOR ZA PISANI RAD: van. prof. dr. Senad Kazić

Komisija u sastavu:

Predsjednik:    dr. Refik Hodžić, vanredni profesor
Članovi:            dr. Senad Kazić, vanredni profesor         
                           mr. Angel Stankov, redovni profesor
                           mr. Violeta Smailović Huart, redovni profesor
                           mr. Anđelko Krpan, redovni profesor
                          
MJESTO I PREGLED RADNE VERZIJE (PISANOG DIJELA) DOKTORSKE DISERTACIJE: Muzička akademija u Sarajevu do 08.04.2017. godine


Na osnovu člana 47. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu,
Muzička akademija u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj komisije i Radnu verziju doktorske disertacije kandidata:

mr. Naida Hukić, viši asistent na Odsjeku za muzičku teoriju i pedagogiju Muzičke akademije u Sarajevu

NASLOV RADNE VERZIJE: Harmonijski jezik u koncertima bosanskohercegovačkih kompozitora

MENTOR: van. prof. dr. Refik Hodžić

Komisija u sastavu:

Predsjednik:  dr. Ivan Čavlović, profesor emeritus
Članovi:          dr. Refik Hodžić, vanredni profesor
                        dr. Sanda Dodik, vanredni profesor
                          
MJESTO I PREGLED RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE: Muzička akademija u Sarajevu do 08.04.2017. godine

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC