UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Održana konferencija „Obuka akademskog osoblja na univerzitetima Zapadnog Balkana“

Održana konferencija „Obuka akademskog osoblja

na univerzitetima Zapadnog Balkana“


Fondacija kralja Baudouina i Univerzitet u Beogradu su u četvrtak 30. marta 2017. godine u Beogradu, a u saradnji sa partnerskim Univerzitetom u Novom Sadu, Univerzitetom Crne Gore i Univerzitetom u Sarajevu, organizirali konferenciju o temi „Obuka akademskog osoblja na univerzitetima Zapadnog Balkana“ posvećenu podizanju kapaciteta nastavno-naučnog osoblja univerziteta.
Na konferenciji su učestvovali predstavnici svih univerziteta iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici resornih ministarstava i vladinih tijela iz zemlje i regiona. Delegaciju Univerziteta u Sarajevu činili su prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor, prof. dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu, prof. dr. Mirjana Mavrak, predavačica na modulu, Mirza Nakičević, koordinator TRAIN-a, i Adnan Rahimić, Služba za međunarodnu saradnju.

Konferenciju su otvorili prof. dr. Vladimir Bumbašević, rektor Univerziteta u Beogradu, i dr. Stefan Schaefers, koordinator projekta u ime Fondacije kralja Baudouina. Naglašen je značaj implementacije ovog projekta u akademskom smislu, te je istaknuto da je program namijenjen akademskom osoblju (asistentima, višim asistentima i docentima) i koncipiran u skladu sa evropskim standardima u oblasti visokog obrazovanja, te omogućava stjecanje znanja, vještina i kompetencija u područjima nastave, istraživanja i komunikacijskih vještina. O iskustvu implementacije ovog projekta na EU partnerskim univerzitetima govorili su Luc Van de Poele, šef Kancelarije za osiguranje kvaliteta u obrazovanju na Univerzitetu u Gentu (Belgija), Geir Gunnlaugsson and Svante Axelsson sa Univerziteta Uppsala (Švedska) i Tim Hopthrow sa Univerziteta u Kentu (Velika Britanija).

U drugom dijelu konferencije organizirane su posebne sesije po zemljama, gdje su predstavnici univerzitetâ razgovarali o inicijativi integracije obuke akademskog osoblja u regiji te osiguranju održivosti projekta. Sesiji za učesnike iz Bosne i Hercegovine prisustvovali su predstavnici svih osam bh. javnih univerziteta kao i predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Zaključci sa ovih sesija iznijeti su u trećem dijelu konferencije – panel-diskusiji o temi Kako da se podstakne trening osoblja na univerzitetima – pogledi i mišljenje kreatora politika. Učesnici panela su bili: prof. Vesna Mandić (Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja, Srbija), Aida Durić (Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine), Biljana Mišović (Ministarstvo prosvjete, Crna Gora), prof. dr. Sanja Stojanović (Univerzitet u Novom Sadu), prof. dr. Mirjana Mavrak (Univerzitet u Sarajevu) i prof. dr. Maja Baćović (Univerzitet Crne Gore).

Konferenciju je svečano zatvorio prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, naglasivši važnost ovog i sličnih projekata kojima se podstiče međusobna saradnja, razumijevanje i izgradnja obrazovne infrastrukture u akademskim zajednicama visokoobrazovnih institucija regiona.
 
  

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC