UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Sastanak predstavnika Univerziteta u Sarajevu i Saudijskog fonda za razvoj

 


Sastanak predstavnika Univerziteta u Sarajevu i Saudijskog fonda za razvoj

Projekat izgradnje i opremanja biblioteke Univerziteta u Sarajevu


U okviru boravka u Bosni i Hercegovini predstavnici Saudijskog fonda za razvoj Kraljevine Saudijske Arabije: gospodin Mohammad S. Al Dalilan, gospodin Abdullah M. Al-Romeih i gospodin Bandr Alharbi, u utorak 21. marta 2017. godine posjetili su Rektorat Univerziteta u Sarajevu gdje su se susreli sa rektorom prof. dr. Rifatom Škrijeljom.

Susretu su prisustvovali i prof. dr. Maida Čohodar-Husić, prof. dr. Željko Šain i prof. Zijad Mehić, prorektori Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Mustafa Hrasnica, dekan Građevinskog fakulteta i rukovodilac Tehničkog tima Jedinice za implementaciju projekta, predstavnice Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo: gospođa Anka Petrović, rukovodilac Administrativnog tima Jedinice za implementaciju projekta, i gospođa Dejana Maroš, sekretar Administrativnog tima, te gospodin Mirza Mehaković, stručni saradnik za investicije Univerziteta u Sarajevu i sekretar Jedinice za implementaciju projekta.

U toku sastanka razgovarano je o implementaciji projekta biblioteke Univerziteta u Sarajevu koji će biti realiziran uz finansijsku podršku Saudijskog fonda za razvoj Kraljevine Saudijske Arabije, te su predstavljene dosadašnje aktivnosti na realizaciji navedenog projekta kao i naredni koraci.

Rektor prof. dr. Rifat Škrijelj je informirao predstavnike Saudijskog fonda za razvoj da je uspostavljena Jedinica za implementaciju projekta izgradnje i opremanja biblioteke Univerziteta u Sarajevu koja obavlja poslove na implementaciji projekta, uključujući korespondenciju sa Saudijskim fondom za razvoj, pribavljanje saglasnosti Saudijskog fonda za razvoj na sve dokumente za provođenje procedura izbora ponuđača, počev od projektnog zadatka, tenderske dokumentacije, evaluacionih kriterija, te sačinjavanja ugovora i specijalnih uvjeta ugovora, do preduzimanja svih potrebnih radnji i aktivnosti kako bi se projekat realizirao pod uvjetima definiranim Memorandumom o razumijevanju. Također je rektor Škrijelj informirao predstavnike Fonda da je izvršeno imenovanje projekt-menadžera i izvršilaca poslova Jedinice za implementaciju projekta. Na sastanku je naglašeno da je izvršeno potpisivanje ugovora za izradu izvedbenog projekta biblioteke Univerziteta u Sarajevu, te da je zaprimljen glavni projekat rušenja objekta broj 36, na čijem mjestu se gradi biblioteka, a uskoro se očekuje dostavljanje glavnog projekta izmještanja toplovoda na lokaciji objekta broj 36, što će omogućiti raspisivanje javne nabavke usluga izmještanja toplovoda, a nakon toga i uklanjanje objekta broj 36. 

Naglašeno je da će biblioteka Univerziteta u Sarajevu, zahvaljujući grantu Saudijskog fonda za razvoj Kraljevine Saudijske Arabije, biti prvi novoizgrađeni objekat u Kampusu Univerziteta u Sarajevu.
Realizacija projekta izgradnje biblioteke je od velikog značaja za Univerzitet u Sarajevu, Kanton Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, a posebno za studente kojima će na ovaj način biti osigurani idealni uvjeti za uspješan studij. Predviđeno je da zgrada biblioteke bude opremljena svim potrebnim pratećim službama te prostorima u kojima će isti biti smješteni (laboratorije, depoe, edukacione sale, čitaonice, izložbene prostore, prostore uprave). Pored navedenih pratećih prostora, sama krovna konstrukcija zgrade će simbolizirati uniju svih naučnih i akademskih djelatnosti te služiti i kao izvor zenitalnog osvjetljenja koje, pored funkcionalnog karaktera, ima i simboličnu ulogu. Forma krovne konstrukcije u obliku asimetričnih piramidalnih formi će zasigurno biti poseban dio objekta koji će mu obezbjeđivati likovnu karakterističnost i kvalitet, što će se odlično odraziti na kasnije faze izgradnje Kampusa Univerziteta u Sarajevu.

Kao što je poznato, Memorandum o razumijevanju između Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine o namjenskom grantu Kraljevine Saudijske Arabije, vrijednom 22 miliona dolara, potpisan je 10. maja 2016. godine. U potpisanom Memorandumu o razumijevanju predviđeni datum završetka projekta izgradnje i opremanja biblioteke Univerziteta u Sarajevu je 30. 6. 2019. godine.


 

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC