UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Potpisani ugovori o finansiranju/sufinansiranju programa i projekata u oblasti nauke u 2017. godini
Potpisani ugovori o finansiranju/sufinansiranju programa i projekata u oblasti nauke u 2017. godini od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine


U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, u četvrtak 13. aprila 2017. godine u sjedištu Vlade Federacije BiH, u Sarajevu, upriličeno je potpisivanje ugovora o finansiranju/sufinansiranju programa i projekata u oblasti nauke u 2017. godini od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine sa rektorima odnosno ovlaštenim predstavnicima osam javnih visokoškolskih i naučnih ustanova u Federaciji BiH.
Ministarstvo je za ove namjene u Budžetu za 2017. godinu osiguralo sredstva u ukupnom iznosu od 1.320.000,00 KM.
Ugovori su potpisani sa svih šest javnih univerziteta u Federaciji BiH: Univerzitet u Sarajevu (495.000,00 KM), Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru (132.000,00 KM), Sveučilište u Mostaru (181.500,00 KM), Univerzitet u Bihaću (115.500,00 KM), Univerzitet u Zenici (148.500,00 KM), Univerzitet u Tuzli (214.500,00 KM), te sa Franjevačkom teologijom Sarajevo (16.500,00 KM) i Univerzitetskim kliničkim centrom Sarajevo (16.500,00 KM).
Njima su, među ostalim, obuhvaćeni programi podrške naučnog usavršavanja na doktorskom studiju, izdavanju naučne literature i referentnih časopisa, međuinstitucionalnoj naučnotehnološkoj saradnji međunarodnog karaktera, organizaciji domaćih i međunarodnih naučnih skupova i istraživanja od značaja za Federaciju BiH, te sufinansiranju istraživačkog rada i studijskih boravaka. Također, ovi ugovori odnose se i na projekte i programe opremanja naučnih i visokoškolskih ustanova kada je u pitanju uređenje prostora te nabavka prioritetne opreme za naučnoistraživački i istraživačkorazvojni rad.

Detaljnije informacije dostupne su na web stranici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke: http://www.fmon.gov.ba. 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC