UNIVERZITET U SARAJEVU 


Početna
Aktuelno
O Univerzitetu
Fakulteti/Akademije
Propisi
Izvještaji
Nastava i studenti
Nauka i umjetnost
Upravljanje kvalitetom
Međunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost
Upute o plagijarizmu
Kontakt
Pretraga
Linkovi
Priznavanje IVK
Javne nabavke
Konkursi / Obavještenja
UNSA Press
Učenje slovenačkog jezikaSTUDENTSKI
INFORMACIONI
SISTEM

 


 
Akademija scenskih umjetnosti

r a s p i s u j e 


                K O N K U R S
              
za imenovanje  dekana Akademije za mandatni period  od 4 godine,
2017. – 2021.

 
Na Konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su zaposleni na Akademiji, sa punim radnim vremenom,  u zvanju redovnog ili vanrednog profesora, koji imaju uspješne rezultate u nastavi, umjetničkom odnosno naučnom radu i koji predlože prihvatljiv program za mandatni period za koji konkurišu.

Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti:
- biografiju
- program rada za mandatni period
- odluka o izboru u zvanje vanrednog/redovnog profesora
- potvrdu o radnom odnosu s punim radnim vremenom

Konkurs je otvoren 15  dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta predviđenih konkursom podnose se lično ili putem preporučene pošte na adresu:
Akademija scenskih umjetnosti,
Obala Kulina bana 11,
71 000 Sarajevo,
sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor dekana".


 Datum objave: 14. 04. 2017. godine

 

EnglishBosanski
 
PROVJERA POŠTE
Korisničko ime:
Lozinka:
 
 

VODIČ ZA
BUDUĆE STUDENTE


Strategija ljudskih resursa za istraživače (HRS4R) sa Akcionim planom Univerziteta u Sarajevu


STATUT UNIVERZITETA U SARAJEVU


PRAVILNIK O AKREDITACIJI
VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA
I STUDIJSKIH PROGRAMA
MEVLANA


RINGIDEA
ONLINE MODULI


 


 


---------------------------------------

 

 
Developed and powered by © 2009 Univerzitet u Sarajevu - UTIC